Renkomäki

Renkomäen koulu

Renkomäen koulu on perustettu vuonna 1901 ja sijaitsee Lahden kaupungin eteläosassa. Koulussamme on reilut 310 oppilasta luokilla 1-5. Opetusryhmiä on 14.

Renkomäen koulun toimintaa ohjaavat arvot

d6b00aaeb8cf34730f28494898386cfe.jpg


Koulun toimintaa ohjaaviksi arvoiksi on valikoitunut OSALLISUUS, YHTEISÖLLISYYS ja VASTUULLISUUS. Ne yhdessä opettajien, oppilaiden ja muun henkilökunnan kanssa muodostavat Renkomäen koulun turvallisen ja hyvää itsetuntoa kehittävän kasvuympäristön.

Koulun toimintaa ohjaavat periaatteet

Renkomäen koulussa haluamme tukea ja saavuttaa yhteistyön taitoa, osallisuutta ja luovaa innostuneisuutta. Tärkeitä toimintatapojamme ovat yhdessä tekeminen, keskustelut, kokeilut, vastuun antaminen ja positiivinen ohjaus. Koulun keskeisiä yhteisöllisiä työtapoja ovat mm samanaikaisopetus, pariopettajuus ja toiminnallisuus.

Opettajat suunnittelevat ja toteuttavat opetusta yhdessä. Oppilaat tekevät töitä luokka-asteella erilaisissa ryhmissä, palkeissa ja karuselleissa. Oppilaat saavat päätösvaltaa opiskeluunsa liittyvissä asioissa. Opettajien välistä yhteistyötä toteutetaan yli luokka-asterajojen mm tiimeissä sekä alueellisesti eri koulujen välillä.