≡ Navigointi

Renkomäki

Renkomäen koulu

Renkomäen koulu on perustettu vuonna 1901 ja sijaitsee Lahden kaupungin eteläosassa. Koulussamme on 319 oppilasta luokilla 1-5. Jokaisella luokka-asteella on kolme opettajaa. Opetusryhmiä on 15.

renkomäenhepo.jpg

Toimintaa ohjaavat arvot

d6b00aaeb8cf34730f28494898386cfe.jpg


Koulun toimintaa ohjaaviksi arvoiksi on valikoitunut OSALLISUUS, YHTEISÖLLISYYS ja VASTUULLISUUS. Ne yhdessä opettajien, oppilaiden ja muun henkilökunnan kanssa muodostavat Renkomäen koulun turvallisen ja hyvää itsetuntoa kehittävän kasvuympäristön.

Koulun toimintaa ohjaavat periaatteet

Renkomäen koulussa haluamme tukea ja saavuttaa yhteistyön taitoa, osallisuutta ja luovaa innostuneisuutta. Tärkeitä toimintatapojamme ovat yhdessä tekeminen, keskustelut, kokeilut, vastuun antaminen ja positiivinen ohjaus. Koulun keskeisiä yhteisöllisiä työtapoja ovat mm samanaikaisopetus, pariopettajuus ja toiminnallisuus.

Opettajat suunnittelevat ja toteuttavat opetusta yhdessä. Oppilaat tekevät töitä luokka-asteella erilaisissa ryhmissä, palkeissa ja karuselleissa. Oppilaat saavat päätösvaltaa opiskeluunsa liittyvissä asioissa. Opettajien välistä yhteistyötä toteutetaan yli luokka-asterajojen mm tiimeissä sekä alueellisesti eri koulujen välillä.

Koulun toiminta-ajatus
Renkomäen koulun toiminta-ajatus pohjaa valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteissa esitettyihin perusopetuksen tehtäviin ja Lahden kaupungin omaan "Ensi-OPS:an". Sen keskeisenä tehtävänä on yhdessä kodin kanssa auttaa ja tukea oppilaita kasvamaan vastuullisiksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi:
-innostamalla oppimiseen
-luomalla turvallinen ja häiriötön työskentelyilmapiiri
-antamalla oppilaille keskeiset perustiedot, -taidot ja perusvalmiudet jatko-opsikelua ja elämää varten
-kehittämällä johdonmukaista ajattelukykyä ja rohkaisemalla itsenäiseen tiedonhankintaan
-tukemalla ja kehittämällä oppilaan itsearviointikykyä
-tukemalla ja kehittämällä lasten sosiaalisia taitoja
-ohjaamalla ympäristöä huolehtimiseen kestävän kehityksen periaatteen mukaan
-ohjaamalla vastuuseen omasta työstä ja käyttäytymisestä