Renkomäki

Renkomäen koulu

Renkomäen koulu on perustettu vuonna 1901 ja sijaitsee Lahden kaupungin eteläosassa. Koulussamme on reilut 310 oppilasta luokilla 1-5. Opetusryhmiä on 15.

Renkomäen koulun toimintaa ohjaavat arvot

d6b00aaeb8cf34730f28494898386cfe.jpg


Koulun toimintaa ohjaaviksi arvoiksi on valikoitunut OSALLISUUS, YHTEISÖLLISYYS ja VASTUULLISUUS. Ne yhdessä opettajien, oppilaiden ja muun henkilökunnan kanssa muodostavat Renkomäen koulun turvallisen ja hyvää itsetuntoa kehittävän kasvuympäristön.

Koulun toimintaa ohjaavat periaatteet

Renkomäen koulussa oppiminen tapahtuu uuden OPSin ja yhteisopettajuuden periaatteiden mukaisesti: Yhteiset oppilaat, yhteiset opettajat. Opetusjärjestelyt toteutetaan mm oppimisvaiheryhmissä (oppimisen kehä), palkeissa ja karuselleissa. Ryhmittelyjä voidaan vaihtaa joustavasti viikon ja lukuvuoden aikana. Opettajat huolehtivat käytännön pedagogiikasta ja toteutuksesta ryhmittelyineen yhdessä luokka-asteella.