Renkomäki

Ajankohtaista

Renkomäkeen neuvola tai hammashoitola?

Hei Renkomäen koulun vanhemmat! Renkomäen monitoimitalon hankesuunnittelu on käynnistynyt. Hankkeesta päätetään piakkoin ja nyt olisi aika toimia. Suunnitelmissa on, että monitoimitalo valmistuisi aikaisintaan vuonna 2022. Tällä hetkellä monitoim...

VT 12 Hankkeen infoa

Oheisesta Info-TV- linkistä pääset lukemaan VT12- tiehankkeen etenemisestä ja työn aikaisista liikennejärjestelyistä. vt12letke 

Renkomäen koulu

Renkomäen koulu on perustettu vuonna 1901 ja sijaitsee Lahden kaupungin eteläosassa. Koulussamme on reilut 310 oppilasta luokilla 1-5. Opetusryhmiä on 15.

Renkomäen koulun toimintaa ohjaavat arvot

d6b00aaeb8cf34730f28494898386cfe.jpg


Koulun toimintaa ohjaaviksi arvoiksi on valikoitunut OSALLISUUS, YHTEISÖLLISYYS ja VASTUULLISUUS. Ne yhdessä opettajien, oppilaiden ja muun henkilökunnan kanssa muodostavat Renkomäen koulun turvallisen ja hyvää itsetuntoa kehittävän kasvuympäristön.

Koulun toimintaa ohjaavat periaatteet

Renkomäen koulussa oppiminen tapahtuu uuden OPSin ja yhteisopettajuuden periaatteiden mukaisesti: Yhteiset oppilaat, yhteiset opettajat. Opetusjärjestelyt toteutetaan mm oppimisvaiheryhmissä (oppimisen kehä), palkeissa ja karuselleissa. Ryhmittelyjä voidaan vaihtaa joustavasti viikon ja lukuvuoden aikana. Opettajat huolehtivat käytännön pedagogiikasta ja toteutuksesta ryhmittelyineen yhdessä luokka-asteella. 

Oppilaat ovat jaettuna Wilman kotiryhmiin (a, b, c) ja heille on osoitettu vastuuopettaja. Oppilaat on tarkoitus ryhmäyttää yhdeksi porukaksi, jossa kaikilla on paljon kavereita ja turvallisia aikuisia on tarpeeksi. 

Koko luokka-asteella on samanlainen lukujärjestys. Opetus voi poiketa Wilmaan merkityistä oppitunneista jakso-opetuksen, palkituksen ym joustavien opetusjärjestelyiden takia. Ekaluokkalaisilla kaveritoiveita on huomioitu ryhmittelyissä ns.jakotunneille aamuun tai iltapäivään. Tällöin kaveruksilla on yhteinen koulurytmi, joka saattaa helpottaa perheiden koulumatkajärjestelyjä ja aamu/iltapäivähoitoa. 

Koko luokka-asteen yhteistyö lisää oppilaiden kaveruutta ja viihtymistä koulussa ja vähentää kiusaamista.