Opetus

Opetus Rakokiven koulussa

Koulu on osa lapsen maailmaa ja elämää. Se on paikka, jossa lapsi kokee iloja ja suruja, pettymyksiä ja riemuja. Oppilaan tulee ymmärtää, että hän on osa kouluyhteisöä ja omalta osaltaan ja omien kykyjensä mukaan vastuullinen kouluyhteisön jäsen.

Koulu toteuttaa opetussuunnitelmaa käyttäen sellaisia opetusmenetelmiä, jotka tukevat lapsen kasvua ihmisenä itsenäiseksi, vastuuntuntoiseksi ja ongelmanratkaisukykyiseksi kansalaiseksi.Tavoitteenamme on tarjota turvallinen ja suvaitseva oppimisympäristö kaikenlaisille oppijoille. Haluamme tarjota kaikille mahdollisuuden osallistua tasavertaisina omien kykyjen ja taitojen mukaisesti kouluyhteisön toimintaan. Jotta voimme tukea oppilaiden yksilöllisiä taitoja ja oppimista mahdollisimman tehokkaasti, käytämme joustavia opetusjärjestelyjä.