Rakokiven peruskoulu

Tervetuloa Rakokiven peruskoulun sivuille

Rakokiven koulu sijaitsee keskeisellä paikalla Nastolan liikekeskuksessa. Myös urheilukeskuksen kaikki palvelut uimahalleineen ovat lähietäisyydellä ja käytettävissämme.

Koulussamme annetaan opetusta vuosiluokilla 1-6. Rakokiven koululla on lukuvuonna 2018-2019 noin 310 oppilasta. Koulu toimii Nastopolin rakennuksessa yhdessä Nastopolin lukion ja Uudenkylän koulun kanssa. Käytössämme on vasta remontoidut tilat avoimine oppimisympäristöineen. Henkilökuntamme toimii tiimeinä. Tämä tarkoittaa sitä, että opetus suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan tiimeissä.

Rakokiven koulu on mukana NPDL-hankkeessa (New Pedagogies for Deep Learning). Hankkeen tavoitteena on syväoppiminen ja sen myötä koulun toimintakulttuurin muuttaminen uuden opetussuunnitelman suuntaisesti. Syväoppimisessa keskiössä ovat laaja-alaisen osaamisen taidot, joita ovat ajattelu ja oppiminen, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, monilukutaito, tieto- ja viestintätekninen osaaminen, työelämätaidot ja yrittäjyys sekä osallistuminen ja vaikuttaminen. Oppilaan osallisuus omasta oppimisestaan korostuu taitojen harjoittelun kautta.