Rakokiven koulu

Tervetuloa Rakokiven koulun sivuille

Rakokiven koulu sijaitsee keskeisellä paikalla Nastolan liikekeskuksessa. Myös urheilukeskuksen kaikki palvelut ovat lähietäisyydellä ja käytettävissämme.

Koulussamme annetaan opetusta vuosiluokilla 1-6. Rakokiven koululla on lukuvuonna 2018-2019 noin 310 oppilasta. Lukuvuoden alussa Rakokiven koulu toimii kahdessa eri rakennuksessa. Koulun käytössä on päärakennuksen lisäksi tiloja Nastopolissa ja kirjaston alakerran tila (eskari ja IP-toiminta). Kun Nastopolin remontti valmistuu, koko koulu siirtyy Nastopolin tiloihin.

Rakokiven koulu on mukana NPDL-hankkeessa (New Pedagogies for Deep Learning). Hankkeen tavoitteena on syväoppiminen ja sen myötä koulun toimintakulttuurin muuttaminen uuden opetussuunnitelman suuntaisesti. Syväoppimisessa keskiössä ovat laaja-alaisen osaamisen taidot, joita ovat ajattelu ja oppiminen, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, monilukutaito, tieto- ja viestintätekninen osaaminen, työelämätaidot ja yrittäjyys sekä osallistuminen ja vaikuttaminen. Oppilaan osallisuus omasta oppimisestaan korostuu taitojen harjoittelun kautta.