Myllypohja

Tulevien ekaluokkalaisten ilmoittautuminen alkaa!

Ensimmäiselle luokalle ilmoittautumisaika 9.–24.1.2019
Tulevat ekaluokkalaiset ilmoittautuvat kouluun sähköisest Wilma-järjestelmän kautta. Koulutulokkaille ja huoltajille tulee koulutulokaspostia, jossa on ilmoittautumisohjeet.
Ensimmäiselle luokalle ilmoittautuvat kaikki v. 2012 syntyneet eli tänä vuonna 7 vuotta täyttävät tai sitä vanhemmat lapset, jotka eivät vielä ole koulussa.

Jos harkitsette lapsenne koulunkäynnin aloittamisen lykkäämistä tai aikaistamista vuodella, kannattaa ensin keskustella lastentarhanopettajan tai neuvolan asiantuntijoiden kanssa. Kaupungin varhaiskasvatuksessa olevan lapsen huoltajan tulee ottaa yhteyttä to 24.1.2019 mennessä päivähoidon psykologi Hanna Holiin, puh. 050 398 5470.

Lisätietoja https://www.lahti.fi/palvelut/perusopetus .

Tervetuloa peruskouluun https://ejulkaisu.grano.fi/grano/tervetuloa_peruskouluun

A1-kielivalinta sekä painotetun opetukseen 3. ja 7. luokalle haku alkaa!

A1-kielivalinta sekä painotettuun opetukseen 3. ja 7. luokalle hakuaika 11.–21.1.2019 klo 15

Myllypohjassa A1-kielivaihtoehdot ovat englanti ja saksa. Asiasta tarkemmin https://www.lahti.fi/palvelut/perusopetus/painotettu-opetus/3-luokalle

Hakeminen ensisijaisesti sähköisesti Wilma-järjestelmän kautta huoltajan tunnuksilla. (Jos et käytä Lahden Wilmajärjestelmää, paperilomake on osoitteessa www.lahti.fi >Palvelut > Perusopetus > Kielitarjonta tai Painotettu opetus.)

Lahden kaupungin kouluissa

- A1-kielenä tulevat 3.-luokkalaiset voivat lukea englantia, ranskaa, ruotsia, saksaa tai venäjää

- voi hakea 3.–6. luokalle käsityön, liikunnan, luonnontieteen ja matematiikan tai musiikin painotettuun opetukseen

sekä

- 7.–9. luokalle kuvataiteen, käsityön, liikunnan ja urheilun, luonnontieteen ja matematiikan, luovan työskentelyn, musiikin tai viestintätaidon painotettuun opetukseen.

- englanninkielisillä luokilla 1–9 on lisäksi joitakin vapaita oppilaspaikkoja. Hakijoille järjestetään luokkatasoa vastaava englannin kielen soveltuvuuskoe.

Painotettuun opetukseen ja englanninkielisille luokille järjestetään soveltuvuuskokeet viikoilla 5–6.