Saksavirikkeinen opetus

Saksavirikkeinen opetus Mukkulan peruskoulun 1.-2. luokilla

Saksavirikkeisyyden tehtävä on antaa oppilaalle tietoja ja elämyksiä kohdekielestä ja kyseisen kielialueen kulttuurista, sen tavoista ja perinteistä.
Opetus on toiminnallista ja leikinomaista. Keskitytään kuullun ymmärtämiseen, toistamiseen ja opitun soveltamiseen. Sisältönä on usein laulut, lorut ja leikit. Pieniä näytelmiä esitetään.

Tavoitteena on:

Oppilas
• tulee tietoiseksi kielen merkityksestä ja tehtävästä.
• rohkaistuu suulliseen tuottamiseen omien kykyjensä mukaan.
• saa pohjaa kielenopiskelutaidoille ja myöhemmille kieliopinnoille.
• omaksuu myönteisen asenteen kielten opiskelua kohtaan.
• omaksuu myönteisen asenteen eri kieliä ja kulttuureita kohtaan.

Toteutus:

• Kielessä ei ole oppitunteja vaan opetus loruineen, leikkeineen sisältyy oppilaan viikkotuntimäärään.
• Päivittäin saksan kieli toistuu aamutervehdyksen, vuodenaikaan soveltuvien laulujen ja leikkien ja esim. loppulaulun muodossa.
• Lisäksi esim. matematiikassa voidaan ottaa lukuja ja laskutehtäviä, kuvataiteessa värien nimityksiä yms. saksan kielellä suomen kielen lisäksi.
• Luokan opettaja sisällyttää opetussuunnitelmaan kirjatut sisällöt opetukseensa parhaaksi katsomallaan tavalla.
• 3.luokan alussa voi valita A1-kieleksi saksan tai englannin. Jos oppilas valitsee saksan A1-kieleksi, hänellä on mahdollisuus aloittaa englannin opiskelu 4.luokalta A2-kielenä.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä