Oppilashuolto

Esittely ja yhteystiedot

Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Oppilashuolto kuuluu koko kouluyhteisölle. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Rehtorin johtama koulukohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Yksittäisen oppilaan asioita käsitellään puolestaan tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Sekä yhteisöllistä että yksilökohtaista oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa.

Kouluterveydenhuolto
Kouluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää toimintaa. Kouluterveydenhoitajien pääasiallisena tehtävänä on tehdä terveystarkastuksia, jotka tehdään jokaiselle oppilaalle vuosittain. Peruskoulun alkaessa sekä viidennellä ja kahdeksannella luokalla oppilaat ja heidän vanhempansa kutsutaan laajaan terveystarkastukseen, jossa perhe tapaa terveydenhoitajan ja koululääkärin. Vanhempien läsnäolo laajoissa terveystarkastuksissa on erittäin tärkeää. Määräaikaisissa tarkastuksissa oppilaat käyvät pääsääntöisesti yksin koulupäivän aikana. Kouluterveydenhoitaja osallistuu myös moniammatillisiin verkostopalavereihin yhdessä muun oppilashuollon henkilöstön kanssa.

 

Kouluterveydenhoitaja auttaa tarvittaessa koulutapaturmien hoidossa, mutta muu sairaanhoito ei sisälly kouluterveydenhuoltoon. Sairaanhoidolliset asiat hoidetaan omalla lähiklinikalla tai Akuutti24:ssä. Mikäli lapsi/nuori sairastuu kesken koulupäivän, opettaja on yhteydessä huoltajaan ja lähettää lapsen/nuoren tarvittaessa kotiin. Koulun eri tiloissa on useita ensiapukaappeja ensiaputarvikkeineen, joten pienemmät haaverit hoituvat myös opettajan avustuksella. Migreeniä sairastavilla tai usein päänsärystä kärsivillä lapsilla tulisi olla omat särkylääkkeet mukana koulussa.


Jos oppilas on kouluaamuna sairas, vanhemmat ilmoittavat poissaolon opettajalle. Sairasta lasta ei saa lähettää kouluun. Lapsen sairauden vuoksi tarvittavat todistukset vanhemmille kirjoitetaan pääsääntöisesti lähiklinikoiden sairaanhoitajien vastaanotoilla. Kyseisiä todistuksia ei voida kirjoittaa jälkikäteen, vaan ne on haettava viipymättä lapsen sairastuttua. Jos oppilas on lääkärin tutkimuksen tai hoidon tarpeessa, ota yhteys Terveysneuvoon, josta ohjataan tarvittaessa omalle lähiklinikalle tai Akuutti 24:ään.

Kouluterveydenhoitajan avoin vastaanotto on maanantaista perjantaihin klo 9:30-10:30. Avoimen vastaanoton aikana oppilaat voivat tulla keskustelemaan kouluterveydenhoitajan kanssa esimerkiksi oireistaan tai mieltään vaivaavista muista asioista. Vastaanotolla voidaan antaa myös muun muassa ohjausta ja neuvontaa oppilaan akuutteihin asioihin, antaa rokotuksia sekä varata vastaanottoaikoja. Muuna aikana vastaanottoa pidetään ajanvarauksella. Ajan terveydenhoitajalle voi varata puhelimitse, Wilma-viestillä tai avoimella vastaanotolla.

 

Mukkulan koulun terveydenhoitajat:

Yleisopetus ala- ja yläkoulu: Minna Mustonen, puh. 044 416 2790 (ma-pe) ja Marika Peltola (ti-ke).

Vaativan erityisen tuen luokat: Saara Pykäläinen puh. 044 416 3719.Terveydenhoitajan vastaanottohuoneet löytyvät tilapäisrakennuksen ostoskeskuksen/Ritaniemenkadun puoleisesta päädystä, sisäänkäynti ovesta A2. Terveydenhoitajien huoneet ovat hammashuollon, koulukuraattorin ja koulupsykologin kanssa samassa tilassa.

Hammashoitola

Oppilaat kutsutaan yksilöllisen hoidon tarpeen mukaan tarkastukseen. Hammastapaturma-ja särkytapaukset pyritään ottamaan välittömästi samana päivänä hoitoon.

Hammashoitola on avoinna ma-pe klo 8.00-14.00, puh. 8184 911.
Peruuttamaton poisjäänti maksaa yli 15-vuotiaalta 27 euroa.

Hammaslääkäri Heidi Rintala puh. 7303 750
Hammashoitaja Eeva-Liisa Liesmäki
Suuhygienisti Pirjo Ylioja (maanantaisin ja keskiviikkoisin)


Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä.Työn tavoitteena on
  • tukea ja auttaa oppilasta hänen koulunkäynnissään ja muussa sosiaalisessa kasvussa
  • tukea huoltajien ja opettajien kasvatustehtävää
  • edistää oppilaan sosiaali-ja oikeusturvan toteutumista.
Koulukuraattori toimii yhteistyössä oppilaan, hänen huoltajiensa, luokan, opettajien ja muun kouluyhteisön sekä tarvittaessa erilaisten ulkopuolisten viranomaisten ja yhteisöjen kanssa.
Keskustelut kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia. Kuraattorit ovat tavattavissa sopimuksen mukaan koululla tai toimistossa.

Koulukuraattori Katja Udd,
puh. 050 5391 664, katja.Udd@lahti.fi


Koulupsykologin työn tavoiteena on mm.
  • oppimis-ja sopeutumisvaikeuksien ennaltaehkäisy
  • oppimis-,keskittymis-,ihmissuhdevaikeuksien selvittely
  • psykologisten tutkimusten suorittaminen yksillölisten oppimisedellytysten selvittämiseksi
  • koulussa esiintyvien mielenterveysongelmien selvittely
Koulupsykologi toimii yhteistyössä oppilaan, hänen huoltajiensa, luokan, opettajien ja muun kouluyhteisön sekä tarvittaessa erilaisten ulkopuolisten viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Koulupsykologit ovat tavattavissa sopimuksen mukaan koululla tai toimistossa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä