Oppilashuolto

Esittely ja yhteystiedot

Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Oppilashuolto kuuluu koko kouluyhteisölle. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Rehtorin johtama koulukohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Yksittäisen oppilaan asioita käsitellään puolestaan tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Sekä yhteisöllistä että yksilökohtaista oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa.


Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää toimintaa. Kouluterveydenhoitajien pääasiallisena tehtävänä on tehdä määräaikaisia terveystarkastuksia, jotka tehdään jokaiselle oppilaalle vuosittain. Peruskoulun alkaessa, viidennellä ja kahdeksannella luokalla oppilaat ja heidän vanhempansa kutsutaan laajaan terveystarkastukseen, jossa perhe tapaa koululääkärin sekä terveydenhoitajan. Vanhempien läsnäolo laajoissa tarkastuksissa on erittäin tärkeää.Sairaanhoito ei sisälly kouluterveydenhuoltoon, ainoastaan koulupäivän aikana tapahtuneet tapaturmat ja sairaustapaukset hoidetaan. Tarvittaessa vanhemmat voivat kysyä terveydenhoitajalta neuvoja tai hoito-ohjeita sairausasioissa joko puhelimitse tai Wilma -viesteillä. Muutoin sairausasioissa tulee ottaa yhteyttä Terveysneuvoon (puh. 03 4108 9420) tai kiireellistä hoitoa vaativissa tilanteissa Akuutti24-päivystykseen (puh. 03 819 2385).

Jos oppilas on kouluaamuna sairas, vanhemmat ilmoittavat poissaolon kouluun. Sairasta lasta ei saa lähettää kouluun. Lapsen sairauden vuoksi tarvittavat todistukset vanhemmille kirjoitetaan pääsääntöisesti lähiklinikoiden sairaanhoitajien vastaanotoilla. Kyseisiä todistuksia ei voida kirjoittaa jälkikäteen, vaan ne on haettava viipymättä lapsen sairastuttua.

Ajanvaraukseton terveydenhoitajan vastaanotto koululaisille on maanantaina, tiistaina, keskiviikkona ja perjantaina klo 9.30-11 välisenä aikana. Yläluokkien terveydenhoitaja tavattavissa koululla maanantaisin ja perjantaisin. Muina aikoina vastaanotto vain ajanvarauksella!

Terveydenhoitaja Saara Pykäläinen puh. 044 416 2790 (alakoulu, erityisentuen luokat sekä Mukkulan päiväkodin esikoululaiset)

Sari Kristiansen (luokat 7.-9.) puh. 044 416 2796. Yläkoulun terveydenhoitajan vastaanotto ilman ajanvarausta ma ja pe klo 10.45-11.30. Muuna aikana vastaanotto vain ajanvarauksella.


Hammashoitola

Oppilaat kutsutaan yksilöllisen hoidon tarpeen mukaan tarkastukseen. Hammastapaturma-ja särkytapaukset pyritään ottamaan välittömästi samana päivänä hoitoon.

Hammashoitola on avoinna ma-pe klo 8.00-14.00, puh. 8184 911.
Peruuttamaton poisjäänti maksaa yli 15-vuotiaalta 27 euroa.

Hammaslääkäri Heidi Rintala puh. 7303 750
Hammashoitaja Eeva-Liisa Liesmäki
Suuhygienisti Pirjo Ylioja (maanantaisin ja keskiviikkoisin)


Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä.Työn tavoitteena on
  • tukea ja auttaa oppilasta hänen koulunkäynnissään ja muussa sosiaalisessa kasvussa
  • tukea huoltajien ja opettajien kasvatustehtävää
  • edistää oppilaan sosiaali-ja oikeusturvan toteutumista.
Koulukuraattori toimii yhteistyössä oppilaan, hänen huoltajiensa, luokan, opettajien ja muun kouluyhteisön sekä tarvittaessa erilaisten ulkopuolisten viranomaisten ja yhteisöjen kanssa.
Keskustelut kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia. Kuraattorit ovat tavattavissa sopimuksen mukaan koululla tai toimistossa.

Koulukuraattori Katja Udd-Laakso,
puh. 050 5391 664, katja.Udd-Laakso@lahti.fi


Koulupsykologin työn tavoiteena on mm.
  • oppimis-ja sopeutumisvaikeuksien ennaltaehkäisy
  • oppimis-,keskittymis-,ihmissuhdevaikeuksien selvittely
  • psykologisten tutkimusten suorittaminen yksillölisten oppimisedellytysten selvittämiseksi
  • koulussa esiintyvien mielenterveysongelmien selvittely
Koulupsykologi toimii yhteistyössä oppilaan, hänen huoltajiensa, luokan, opettajien ja muun kouluyhteisön sekä tarvittaessa erilaisten ulkopuolisten viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Koulupsykologit ovat tavattavissa sopimuksen mukaan koululla tai toimistossa.

Koulupsykologi Carita Salminen (yleisopetuksen luokat 7.-9.), tavattavissa koululla perjantaisin
puh. 050 539 1667


Erityisluokkien koulupsykologi Hannele Tommo (yleisopetuksen alaluokat ja keskitetyn erityisen tuen luokat eli f-luokat),
puh. 044 716 1409