Oppilashuolto

Esittely ja yhteystiedot

Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Oppilashuolto kuuluu koko kouluyhteisölle. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Rehtorin johtama koulukohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Yksittäisen oppilaan asioita käsitellään puolestaan tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Sekä yhteisöllistä että yksilökohtaista oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa.


Kouluterveydenhuolto
Kouluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää toimintaa. Kouluterveydenhoitajien pääasiallisena tehtävänä on tehdä määräaikaisia terveystarkastuksia, jotka tehdään jokaiselle oppilaalle vuosittain. Peruskoulun alkaessa, viidennellä sekä kahdeksannella luokalla oppilaat ja heidän vanhempansa kutsutaan laajaan terveystarkastukseen, jossa perhe tapaa terveydenhoitajan ja koululääkärin. Vanhempien läsnäolo laajoissa tarkastuksissa on erittäin tärkeää.

Sairaanhoito ei sisälly kouluterveydenhuoltoon, jotta kaikki terveystarkastukset ehditään tekemään. Sairaanhoidolliset asiat hoidetaan omalla lähiklinikalla tai Akuutti24:ssä. Mikäli lapsi/nuori sairastuu kesken koulupäivän, opettaja on yhteydessä huoltajaan ja lähettää lapsen/nuoren tarvittaessa kotiin. Migreeniä sairastavilla tai usein päänsärystä kärsivillä lapsilla tulisi olla omat särkylääkkeet mukana koulussa. Koulun eri tiloissa on useita ensiapukaappeja ensiaputarvikkeineen, joten pienemmät haaverit hoituvat opettajan avustuksella.


Jos oppilas on kouluaamuna sairas, vanhemmat ilmoittavat poissaolon kouluun. Sairasta lasta ei saa lähettää kouluun. Lapsen sairauden vuoksi tarvittavat todistukset vanhemmille kirjoitetaan pääsääntöisesti lähiklinikoiden sairaanhoitajien vastaanotoilla. Kyseisiä todistuksia ei voida kirjoittaa jälkikäteen, vaan ne on haettava viipymättä lapsen sairastuttua.

Ajanvaraukseton terveydenhoitajan vastaanotto koululaisille on maanantaina, tiistaina, keskiviikkona ja perjantaina klo 9.30-11 välisenä aikana. Yläluokkien terveydenhoitaja tavattavissa koululla maanantaisin ja perjantaisin. Muina aikoina vastaanotto vain ajanvarauksella!

Terveydenhoitaja Saara Pykäläinen puh. 044 416 3719 (erityisentuen luokat)
Terveydenhoitajat , yleisopetus: Emma Särkelä ja Minna Mustonen, puh. 044 416 2790 ja 044 716 1082 tai Wilma -viesti
Terveydenhoitajan vastaanotto ilman ajanvarausta on ma-pe klo 9.45–10.30. Muuna aikana vastaanottoa pidetään vain ajanvarauksella.

Terveydenhoitajan vastaanotto löytyy koulurakennuksen ostoskeskuksen puoleisesta päädystä, sisäänkäynti ovesta A2. Terveydenhoitajien huoneet ovat hammashuollon kanssa samassa tilassa.


Hammashoitola

Oppilaat kutsutaan yksilöllisen hoidon tarpeen mukaan tarkastukseen. Hammastapaturma-ja särkytapaukset pyritään ottamaan välittömästi samana päivänä hoitoon.

Hammashoitola on avoinna ma-pe klo 8.00-14.00, puh. 8184 911.
Peruuttamaton poisjäänti maksaa yli 15-vuotiaalta 27 euroa.

Hammaslääkäri Heidi Rintala puh. 7303 750
Hammashoitaja Eeva-Liisa Liesmäki
Suuhygienisti Pirjo Ylioja (maanantaisin ja keskiviikkoisin)


Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä.Työn tavoitteena on
  • tukea ja auttaa oppilasta hänen koulunkäynnissään ja muussa sosiaalisessa kasvussa
  • tukea huoltajien ja opettajien kasvatustehtävää
  • edistää oppilaan sosiaali-ja oikeusturvan toteutumista.
Koulukuraattori toimii yhteistyössä oppilaan, hänen huoltajiensa, luokan, opettajien ja muun kouluyhteisön sekä tarvittaessa erilaisten ulkopuolisten viranomaisten ja yhteisöjen kanssa.
Keskustelut kuraattorin kanssa ovat luottamuksellisia. Kuraattorit ovat tavattavissa sopimuksen mukaan koululla tai toimistossa.

Koulukuraattori Katja Udd-Laakso,
puh. 050 5391 664, katja.Udd-Laakso@lahti.fi


Koulupsykologin työn tavoiteena on mm.
  • oppimis-ja sopeutumisvaikeuksien ennaltaehkäisy
  • oppimis-,keskittymis-,ihmissuhdevaikeuksien selvittely
  • psykologisten tutkimusten suorittaminen yksillölisten oppimisedellytysten selvittämiseksi
  • koulussa esiintyvien mielenterveysongelmien selvittely
Koulupsykologi toimii yhteistyössä oppilaan, hänen huoltajiensa, luokan, opettajien ja muun kouluyhteisön sekä tarvittaessa erilaisten ulkopuolisten viranomaisten ja yhteisöjen kanssa. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Koulupsykologit ovat tavattavissa sopimuksen mukaan koululla tai toimistossa.

Koulupsykologi Carita Salminen (yleisopetuksen luokat 7.-9.), tavattavissa koululla perjantaisin
puh. 050 539 1667

Erityisluokkien koulupsykologi Hannele Tommo (yleisopetuksen alaluokat ja keskitetyn erityisen tuen luokat eli f-luokat),
puh. 044 716 1409