Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaus Mukkulan peruskoulussa

Oppilaanohjauksen tehtäviä peruskoulussa ovat oppilaan kasvun ja kehityksen tukeminen, oppimisen ja opiskelun ohjaus, jatko-opintoihin ohjaaminen sekä työelämään tutustuttaminen. Ohjaustyötä tekevät koko koulun henkilökunta, kuitenkin päävastuu oppilaanohjauksesta on opinto-ohjaajalla. Oppilaanohjaukseen kuuluu luokkatyöskentelyä sekä henkilökohtaista ja pienryhmäohjausta.

Oppilaanohjauksen keskeisimmät aihepiirit:

7lk - Oman koulun käytännöt, oppimisen kehittäminen,
8lk - Erilaiset ammatit, alat, työelämän tuntemus
9lk - Koulutusvaihtoehdot, jatko-opintojen suunnittelu

Opinto-ohjaajan yhteystiedot:

Mikko Härkönen
mikko.harkonen@edu.lahti.fi
050 311 1731