Möysän koulu

Möysän koulu

koulun kuva.jpeg

Möysän koulu sijaitsee Lahden keskustan tuntumassa kauniin Joutjärven ja luonnon läheisyydessä. Uusissa sekä peruskorjatuissa koulutiloissa opiskelee lv. 2018-2019 noin 380 lasta. Koulun esikoulutiloissa toimivat myös Möysän päiväkodin esikouluryhmät. Teemme yhteistyötä esikoulun kanssa viikoittain. Möysän koulussa opiskellaan yleisopetuksen luokissa vuosiluokilla 1-5. opitaan. Koulussa noudatetaan Lahden kaupungin opetussuunnitelmaa.

Koulun toiminta-ajatus

Jo yläkouluun siirtyneen ppilaamme Lilli Ahon sanoin:"VÄLITÄMME TOISISTAMME JA PIDÄMME YHTÄ".
Elämänpolku vie eri tilanteisiin, mutta tärkeät ajatukset jäävät elämään- tämän lauseen löydät koulumme sisääntuloaulasta!
 Koulun ydintehtävänä on taata jokaisen oppijan oppiminen siten, että hän yltäisi omaan parhaimpaansa, turvallisissa puitteissa, oppimisen iloa unohtamatta. Tavoitteenamme on, että erilaisten oppimismenetelmien ja perustaitojen opettamisen avulla oppilas oppii tunnistamaan itselleen ominaisen tavan oppia ja kehittyä. Joustavien ryhmittelyjen avulla jokainen oppilas saa tarvitsemansa tuen oppimiseen.
Kouluarjessa tärkeätä meille ovat hyväksyntä ja välittäminen, oikeudenmukaisuus, yksilöllisyys ja turvallisuus sekä vastuuntuntoisuus itseä ja toisia kohtaan. Näiden arvojen avulla kasvatamme oppilaitamme yhteisöllisyyteen.

verso-oppilaat k.2015.jpeg
Perustaitojen ja -tietojen oppimisen ohella korostamme yhteisvastuullisuutta, joka näkyy toisten huomioimisena ja luontevana käyttäytymisenä eri tilanteissa. Uskomme, että tukemalla lapsen terveen itsetunnon kehittymistä hänestä tulee toiset huomioonottava sekä omanarvon ja vastuunsa tiedostava koululainen. Koulussamme ovat käytössä Verso, KiVa- koulu ja tulevana lukuvuotena myös restokoulutuksen tuottamat toimintatavat.


Koulumme vertaissovittelijaoppilaat lukuvuodelta 2014-2015.