Vanhempainyhdistys

Yhdistykset

LOTILAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry
- järjestää omia tapahtumia (esim. Lotila Taitaja-tapahtuma ja bändikonsertti)
- kerää kannatusmaksuja
- jakaa stipendejä
- tukee luokkien toimintaa (välittää esiintymiskorvauksia, tukee arpajaisten, konserttien, ym. järjestämistä)

Koulun vanhempainyhdistyksen lisäksi jokaisella luokalla on omia luokkatoimikuntia, jotka keräävät varoja opintoretkiä ja leirikouluja varten.