Rehtorin sivu

Opettajien puhelinnumeroita koulutulokkaiden vanhemmille

1. Luokat:
Pirkko Valenko p. 044-716 1850 (pirkko.valenko@edu.lahti.fi)
Emma Rajala p. 050-387 9745 (emma.rajala@edu.lahti.fi)
Minna Mikkonen p.050-3111658 (minna.mikkonen@edu.lahti.fi)
Luokkajako tarkentuu elokuussa!

3. Luokat:
3b Pasi Mentu p.044-716 1853 (pasi.mentu@edu.lahti.fi)
3d Ismo Pekkala p. 050-387 9744 (ismo.pekkala@edu.lahti.fi)
3c Anne Majaniemi (aloittaa syksyllä)
3a Uusi opettaja (haku kesken, aloittaa syksyllä)
3.-4.lk Uusi opettaja (haku kesken, aloittaa syksyllä)

Erityisopettajat:
Raija Lohikainen puh. 050-387 97 49 (raija.lohikainen@edu.lahti.fi)
Tiina Liinamaa (virkavapaalla)

Terveydenhoitaja:
Tiina Pankka p. 044- 716 1812 (tiina.pankka@phhyky.fi)

Rehtori Kati Pennanen 050 383 6510 (kati.pennanen@lahti.fi)

Koulusihteeri 044 716 1583 (mervi.juntunen2@lahti.fi)

Näin olet läsnä lapsellesi

NÄIN OLET LÄSNÄ LAPSELLESI

Yhdeksän vinkin avulla lapsesi kokee, että kuuntelet häntä.

1. Tarkkaile, koska lapsesi on yleensä innokkain kertomaan ajatuksistaan: ennen nukkumaanmenoa, illallisen jälkeen, autossa? Huolehdi, että sinulla on juuri silloin aikaa kuunnella häntä.
2. Näe vaivaa tutustuaksesi asioihin, joista lapsesi pitää: elokuviin, musiikkiin ja niin edelleen. Osoita olevasi kiinnostunut aidosti.
3. Aloita keskustelu mieluummin kertomalla, mitä olet itse ajatellut jostakin asiasta kuin lapselle osoitetulla suoralla kysymyksellä.
4. Anna lapsen huomata, että kuuntelet häntä: lopeta se, mitä olit parhaillaan tekemässä ja katso kohti.
5. Anna lapsen puhua loppuun ja kertoa oma näkemyksensä ennen kuin vastaat.
6. Keskity keskustelun aikana lapsen tunteisiin, älä omiisi.
7. Kysy lapselta suoraan, mitä hän kaipaa keskustelultanne: neuvoa, pelkkää kuuntelemista, apua tunteiden käsittelemiseen vai ratkaisua ongelmaan.
8. Muista, että lapsi oppii omista valinnoistaan. Anna hänen tehdä sellaisia, jos ne eivät ole vaaraksi lapselle.
9. Kun keskustelette, puhu lapselle. Älä opeta, kritisoi, kiellä tai komenna.

Lähde: Meidän Perhe -lehti / American Psychological Association

LOTILAN KOULUN VISIO TEKSTINÄ (PÄIVITETTY 2016 SYKSYLLÄ)

Lotilan koulun visio:

Tiedolla ja taidolla - ilolla aidolla kohti laaja-alaista osaamista! Hyvin toimiva ryhmä edistää oppimista!

Lotilan koulussa oppilas oppii perustietoja ja -taitoja harjaantuen erottamaan tiedon tulvasta oleellisen ja vahvistamaan monilukutaitoaan. Oppilaalle kehittyy kyky hankkia tietoa itsenäisesti sekä valmiudet hallita omaa elämäänsä. Lotilan koulussa hyväksytään oma ja muiden erikoislaatuisuus. Meille tärkeä arvo on keskinäinen kunnioitus. Oppilas oppii tunnistamaan omia tunteitaan ja hallitsemaan ja säätelemään käyttäytymistään (itsesäätelytaidot). Opetusryhmät rakennetaan moniammatillisen yhteistyön periaattein ja kasvatuskumppanuuteen nojaten. Opetuksessa ja oppimisessa toimitaan yhteistyön ja osallisuuden periaattein. Jokaiselle oppilaalle järjestetään oppimiseen riittävästi tukea aikuisten yhteistyön avulla. Jokaisella on oikeus rauhalliseen ja turvalliseen oppimis- ja työympäristöön. Lotilan koulussa oppilas oppii noudattamaan sääntöjä ja yhteisiä sopimuksia. Kouluyhteisö työskentelee yhtieistyössä yhteisiä tavoitteita kohti. Arvostamme hyviä tapoja. Koulumme on Liikkuva koulu.

Oppilaat - vastuulliset toimijat ja osalliset

Lotilan koulussa tavoitteenamme on edistää oppilaiden osallisuutta koulun arjessa. Oppilaamme toimivatkin erilaisissa vastuullisissa tehtävissä, kuten oppilaskunnan hallituksessa, Välkkäreinä, Vertaissovittelijoina, biopoliiseina, kummeina ja vertaisopettajina.
Luotamme lasten kykyyn oppia ja ottaa vastuuta toimijoina.image.jpg