Painotetun musiikin opetus

Valintakoe

Kokeen suorittaa kaksi musiikkiluokan opettajaa Lotilan koulusta.

Valintakokeen osa-alueet mittaavat oppilaan sävelkorvaa, rytmitajua, melodiatajua sekä yleistä musikaalisuutta. Testissä mm. toistetaan yksittäisiä säveliä, lyhyitä melodiakulkuja sekä rytmiaiheita. Oppilaan tulee myös kyetä toimimaan isossa oppilasryhmässä. Hyvät oppimisvalmiudet ovat eduksi.

Valintakokeessa oppilas laulaa kaksi laulua: ”Minun ystäväni” -laulun yhdessä pienryhmän kanssa ja toisen laulun yksin. Laulut saa laulaa ulkoa tai kirjaa/nuottia apuna käyttäen. Testitilanteessa ei soiteta omia soittimia.


Laulut:

Yhteinen laulu: Petri Virtanen: Minun ystäväni

Toisena esim. jokin seuraavista:

Demarsan/D. White: Lintu (Maailmaan mä avaraan)

P.J.Hannikainen/I.Hellén: Suojelusenkeli (Maan korvessa kulkevi lapsosen tie)

Marjatta Pokela: Ihme ja kumma

Marjatta Pokela: Vaarilla on saari

Jukka Salminen: Tuulien teitä

Trad.: Hämä-hämähäkki

Pacius: Maamme

Matti Porola: Vihreiden harjujen maa

tai jokin omavalintainen laulu