← Painotetun musiikin opetus

Soitan koulussa

Lotilan koulun oppilailla on mahdollisuus maksulliseen soitto-opiskeluun Lotilan koulussa koulupäivän yhteydessä yhteistyössä Lahden konservatorio Conciksen sekä Lahden musiikkiopiston kanssa. Katso lisää http://www.soitankoulussa.fi