Painotetun musiikin opetus

Lahden musiikkiluokkien tuki ry

LAHDEN MUSIIKKILUOKKIEN TAUSTATUKI

Lahden musiikkiluokkien tuki ry on musiikkiluokkalaisten vanhempainyhdistys, joka on jo yli 40 vuoden ajan tukenut Lahden musiikkiluokkien oppilaitten opiskelu- ja harrastustoimintaa alakoulusta lukioon. Yhdistys osallistuu konserttien, esiintymisien ja musiikkitapahtumien järjestämiseen, kuorojen konserttimatkojen tukemiseen kotimaassa ja ulkomailla sekä äänitteiden ja julkaisujen tuottamiseen ja kustantamiseen.

Lahden musiikkiluokkien tuki toimii läheisessä yhteistyössä musiikinopettajien ja koulujen kanssa avustaen mm. oppilaitten kuoro- ja soitinkonserttien toteutuksessa. Osallistuminen tilaisuuksiin ja niiden järjestelyihin on kodin ja koulun yhteistyötä parhaimmillaan. Tapahtumien runsas yleisö on lapsille ja nuorille oiva kannustin musiikin opiskelussa ja harrastuksessa.

Maksullisista tilaisuuksista kertyneillä varoilla tuetaan Lotilan ja Tiirismaan koulujen musiikkiluokkien ja Tiirismaan musiikkilukion kuorojen ja Lahden musiikkiluokkien edustuskuoron Laulupuun kotimaahan ja ulkomaille suuntautuvia kilpailu- ja konserttimatkoja, leirikouluja, musikaali- yms. produktioita sekä soitinhuoltoa ja -hankintoja. Jokakeväinen ilo on myös saada jakaa stipendejä musiikkiluokkien oppilaille, jotka lukuvuoden aikana ovat ansioituneet musiikinopiskelussaan.

Yhdistys päätti vuosikokouksessaan tänä lukuvuonna vapaaehtoisen jäsenmaksun suuruudeksi 0 €. Kotijoukoille perinteisesti lähetetyn tilisiirron sijaan toivomme, että yksityishenkilöt, yhteisöt ja yritykset, jotka haluavat tukea lahtelaista musiikkikasvatustyötä kauttamme, osoittaisivat oma-aloitteisesti sopivaksi katsomansa kannatusmaksun yhdistyksen tilille FI56 3131 3001 1859 25. Sydämelliset kiitokset tukijoukoille niin kodeissa, yhteisöissä ja yrityksissä!

Sibeliuksen juhlavuosi 2015 konsertteineen käynnistää Lahden musiikkiluokkalaisten juhlakauden, joka huipentuu vuonna 2016, kun Lahden musiikkiluokat täyttää 50 vuotta. Juhlakausi alkaa Sibeliustalossa 7.5.2015, jolloin siellä järjestetään Lahden musiikkiluokkien ja Tiirismaan musiikkilukion Sydämeni laulu -suurkonsertti. Konsertissa esiintyvät mm. luokka-astekuorot, Laulupuu ja lukion kuorot, orkesteri ja yhtyeet.

Sähköpostiosoite: lahden.musiikkiluokkientuki@gmail.com

Facebook: LahdenMusiikkiluokkienTukiRy

Hallitus 2014–2015:

Hannu Vierimaa, puheenjohtaja
Minna Vierula, varapuheenjohtaja
Anne Niskala, sihteeri
Sari Latvala
Minna Ristolainen
Mari Silvennoinen
Raili Sipura
Hanna Virtanen

Lahden musiikkiluokkien tuki ry:n hallituksen jäseniä voivat olla musiikkiluokkalaisten ja musiikkilinjalla opiskelevien oppilaiden vanhemmat. Lisäksi hallituksen toimintaan osallistuvat Lotilan alakoulun, Tiirismaan yläkoulun ja Tiirismaan lukion yhdysopettajat. Hallituksen valitsee yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous, joka pidetään syksyisin.

--
Lahden Musiikkiluokkien Tuki ry.
LAHDEN MUSIIKKILUOKAT
Lotilan alakoulu - Tiirismaan yläkoulu - Tiirismaan lukio

Lahden Musiikkiluokkien Tuki ry on myös Facebookissa, käythän tykkäämässä!