Painotetun musiikin opetus

LAHDEN MUSIIKKILUOKKIEN TAUSTATUKI

LAHDEN MUSIIKKILUOKKIEN TAUSTATUKI

Lahden musiikkiluokkien tuki ry on musiikkiluokkalaisten vanhempainyhdistys, joka on yli 40 vuoden ajan tukenut jo 50 vuotta menestyksellisesti toimineiden Lahden musiikkiluokkien oppilaitten opiskelu- ja harrastustoimintaa alakoulusta lukioon. Yhdistys avustaa konserttien, esiintymisien ja musiikkitapahtumien järjestelyissä, tukee kuorojen konserttimatkoja kotimaassa ja ulkomailla sekä tuottaa ja kustantaa äänitteitä ja julkaisuja. Lahden musiikkiluokkien tuki toimii läheisessä yhteistyössä musiikinopettajien ja koulujen kanssa avustaen mm. oppilaitten kuoro- ja soitinkonserttien toteutuksessa.

Osallistuminen tilaisuuksiin ja niiden järjestelyihin on kodin ja koulun yhteistyötä parhaimmillaan. Tapahtumien runsas yleisö on lapsille ja nuorille oiva kannustin musiikin opiskelussa ja harrastuksessa. Maksullisista tilaisuuksista kertyneillä varoilla tuetaan Lotilan ja Tiirismaan koulujen musiikkiluokkien ja Tiirismaan musiikkilukion kuorojen ja Lahden musiikkiluokkien edustuskuoron Laulupuun kotimaahan ja ulkomaille suuntautuvia kilpailu- ja konserttimatkoja, leirikouluja, musikaali- yms. produktioita sekä soitinhuoltoa ja -hankintoja. Jokakeväinen ilo on myös saada jakaa stipendejä musiikkiluokkien oppilaille, jotka lukuvuoden aikana ovat ansioituneet musiikinopiskelussaan.

Yhdistys on vuosikokouksessaan päättänyt, että vapaaehtoinen jäsenmaksu on 0 €. Kotijoukoille perinteisesti lähetetyn tilisiirron sijaan toivomme, että yksityishenkilöt, yhteisöt ja yritykset, jotka haluavat tukea lahtelaista musiikkikasvatustyötä kauttamme, osoittaisivat oma-aloitteisesti sopivaksi katsomansa kannatusmaksun yhdistyksen tilille FI56 3131 3001 1859 25. Sydämelliset kiitokset tukijoukoille niin kodeissa, yhteisöissä ja yrityksissä! Sähköpostiosoite: lahden.musiikkiluokkientuki@gmail.com Facebook:

LahdenMusiikkiluokkienTukiRy Hallitus 2017–2018:

Lahden musiikkiluokkien tuki ry:n hallituksen jäseniä voivat olla musiikkiluokkalaisten ja musiikkilinjalla opiskelevien oppilaiden vanhemmat. Lisäksi hallituksen toimintaan osallistuvat Lotilan alakoulun, Tiirismaan yläkoulun ja Tiirismaan lukion yhdysopettajat. Hallituksen valitsee yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous, joka pidetään syksyisin.

Lahden Musiikkiluokkien Tuki ry

Lahden Musiikkiluokkien Tuki ry on myös Facebookissa.