Lotila

LOTILAN PERUSKOULU

Lotilan koulu sijaitsee Lahden keskustan tuntumassa ja on toiminut jo vuodesta 1955 lähtien. Koulussamme annetaan yleisopetusta, musiikin painotettua opetusta ja luokkamuotoista erityisopetusta. Vuonna 1969 käyttöönotettu koulukiinteistö on peruskorjattu vuonna 2011.

Vuonna 2018 on koulussa tehty toiminnallinen muutosremontti, jossa mm. käytävätiloja on muokattu monikäyttöisemmiksi opiskelutiloiksi, ja viihtyisyyttä ja akustiikkaa on parannettu.

Lotilan koulu on perusopetusta antava alaluokkien peruskoulu, jossa toimivat vuosiluokat 1-6. Perusopetuksen lisäksi painopistealueina ovat
  • eheyttävä ja joustava alkuopetus
  • musiikkikasvatus
  • erityisopetus ja oppimistaito
  • A1 -ruotsin kielen opetus

Koulutoimintaa ohjaavat arvot:

Ihmisenä kasvaminen: vuorovaikutustaidot, yhteistyötaidot, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, vastuuntunto,
rehellisyys, sosiaaliset taidot, terve itseluottamus, oppimistaidot.

Kouluyhteisön jäsenyyteen kasvaminen: syrjäytymisen ehkäiseminen, tapakulttuurin välittäminen.


Lotilassa opiskelee tänä lukuvuonna yhteensä 411 oppilasta.

Lotilassa työskentelevät yleisopetuksen luokat 1-6 sekä erityisopetuksen luokat 1-2 ja 3-4, sekä musiikin painotetun opetuksen luokat eli musiikkiluokat 3-6. A1-ruotsia opiskellaan yleisopetus- tai musiikkiluokalla.

Opetushenkilökuntaa koulussamme on 26 rehtori mukaan lukien
Koulunkäyntiavustajia 7
Koulusihteeri Mervi Juntunen
Kouluterveydenhoitaja ja kaupungin hammashoitola
Lahti Aterian ja Servion sekä RTK:n ja L& T:n henkilökuntaa.

Koulumme tiloissa toimii myös kaupungin yleinen kuntosali (Liikuntapalvelut).
Koulumme tiloissa ruokailee ja opiskelee tänä vuonna myös Tiirismaan koulun henkilökuntaa ja oppilaita väistötilojen vuoksi.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti