KESTÄVÄ KEHITYS LOTILASSA

Lukuvuoden 2017-2018 kuulumiset

Kuluneena lukuvuonna kestävä kehitys näkyi Lotilan koulussa viime vuosien tapaan. Lotilan koulussa huomioidaan kestävät arvot mm. seuraavalla tavalla:
- jätelajittelu luokissa (energia-, kaatopaikka- ja paperijäte) ja yleisissä tiloissa (mm. käytävillä kaatopaikkajäteastiat)
- valokopiointi kopiokoneilla henkilökohtaisilla tunnuksilla
- sähköisen viestinnän suosiminen, paperin vähentäminen
- mustavalkokopioinnin suosiminen
- oppikirjat valitaan luokka-asteittain ja niitä kierrätetään keräämällä ne kevätkauden päättyessä pois oppilailta
- ympäristökasvatus huomioidaan jokaisella luokka-asteella

Lukuvuonna 2017-2018
- koulussamme vieraili Lahden kaupungin ympäristökasvattaja pitämässä kestävänkehityksen oppitunnit 4.luokkalaisille
- koulumme oppilaat osallistuivat 8.5 Lahden ja Hollolan alueen siivoustalkoisiin siivoten koulun lähiympäristön
- koulussa toteutettiin toukokuussa oppilaille "Roska päivässä"-kampanja, jonka tavoitteena oli saada juurrutettua lähiympäristöstä huolehtiminen osaksi oppilaiden arkielämää. Kampanja toteutettiin osana elämänkatsomustiedon oppisisältöä (vastuu ja ympäristö).
- keskusteltiin siistijöiden kanssa jätekierrätyksen haasteista koulussamme
- ohjeistettiin opettajanhuoneen keittiön jätelajittelua kirjallisin ohjein
- KEKE-vastaava konsultoi kaupungin ympäristötoimen ja Päijät-Hämeen jätehuollon henkilökuntaa siitä, mihin koulujen kestävän kehityksen opetus olisi syytä suunnata. Ympäristöneuvonnasta saatuja esitteitä jaettiin koulussamme opettajanhuoneessa ja luokka-asteille kohdennettu markkinointi hoidettiin kyseisten opettajien kanssa suusanallisesti.

Seuraavaa lukuvuotta ajatellen avoimeksi jäi
- tuleeko kaupungin sivistystoimi hakemaan KEKE-yhdyshenkilöä keväällä 2017 tehtävästä luopuneen Satu Mälkiän tilalle
- KEKE-kysely on toteutettu viimeksi vuoden 2016 syksyllä, koska kukaan ei tällä hetkellä lue tuloksia (kysely ei kohdennu kenellekään, jatkotoimenpiteet jää toteuttamatta).
- lukuvuoden 2018-2019 syyskuussa 4.luokkalaiset saavat osallistua Lahden kaupungin ympäristökasvattajan oppitunneille. Ympäristökasvattaja on sopinut luokanopettaja Sanna Lajusen kanssa tuntijärjestelyistä ja työ jatkuu lukujärjestysten ja syyskuun ohjelman selkiinnyttyä.