KODIN JA KOULUN SIVU!

TYÖMAATIEDOTE RADAN ETELÄPUOLELTA KULKEVILLE ja PAAVOLANKADUN SUUNNALTA TULEVILLE

Kodin ja koulun päivä 22.9.2018 / Rehtorin kahvien pöytäporinoiden tuotoksia

Rehtorin kahveille osallistui mahtavan runsaslukuinen, lähes sadan hengen kokoinen joukko vanhempia. Lämmin kiitos aktiivisesta osallistumisesta ja erinomaisesta keskustelusta ja ideoinnista lastemme hyväksi! 

Tilaisuudessa esittäytyivät mm. Lotilan koulun Vanhempainyhdistys, Verso-oppilaat, KiVa-opettajat, oppilaskunta ja oppilashuoltoryhmä.

Kahvipöytiin oli jaettu kysymyksiä keskusteltaviksi. Huoltajilla oli pohdittavanaan kolme kysymystä:
1. Mitä kodin ja koulun yhteistyö voisi olla? Ideoita ja kommentteja!
2. Ideoita kiusaamisen ennaltaehkäisyyn:
3. Lahden poissaolojen seuraamisen malli tutustuttavaksi. Mitä mietteitä malli herättää?

Oppilaskunnan hallituksen jäsenet puolestaan pohtivat, millaiset asiat auttavat heitä, luokkaa tai koulua oppimisessa.

Keskustelutuokion jälkeen kuulimme yhteisesti eri pöytien tuotokset ja keskustelu oli vilkasta, ja esille nousi hyviä ja tärkeitä näkökohtia ja ideoita. Tähän on nyt koottu pöytäliinoihin kirjatut kommentit, sekä lisätty muutama suullisesti esitetty kommentti.

Oppilaskunnan edustajien vastaukset:

 • Millaiset asiat auttavat minua oppimisessa? (Keltainen)
 • Luokkaretket
 • Muistiinpanot
 • Lukeminen
 • Kaverit
 • Muistipelit
 • Hyvät opettajat
 • Opet
 • Kirjat
 • Työrauha
 • Hyvät soittimet
 • Kokeet
 • Pehmeät penkit joihin koululla ei ole varaa
 • Keskittyminen
 • Hieno sisustus

 

 • Millaiset asiat auttavat luokkaa oppimisessa?
 • Työrauha
 • Muistisäännöt
 • Ryhmätyöt
 • Keskittyminen
 • Hyvä opettaja
 • Kiva tehtävä
 • Erityisopettajat
 • Hyvät tilat
 • Avustajat
 • Hyvä opettaja
 •  
 • Millaiset asiat auttavat koulua oppimisessa? 
 • Kirjat
 • Leikit / Pelit
 • Opettajat
 • Luokkakaverit
 • Ei kiusata
 • Työolot
 • Hyvät opettajat
 • Hyvät huonekalut
 • Läksyt
 • Luokkaretket

Huoltajien kirjoittamat kommentit:

 • Mitä kodin ja koulun yhteistyö voisi olla? Ideoita ja ehdotuksia? (Vihreät liinat) 
 • Tukitoimet oppimisen vaikeuksista kärsiville? Kodin ja koulun rooli?
 • Vanhempien vastuu läksyjen / kotitehtävien teossa? (Rooli?)
 • ohjaava?
 • seuraava?
 • tarkistava (oikein? väärin?) 
 • [keskustelussa :siirtyminen/hyppäys) esiopetuksesta koulunpuolelle on iso. Tiedonkulun väheneminen, lapsen omatoimisuuden vaatimukset, kuinka kotona osattaisiin oikein auttaa oppimiseen liittyvissä asiossa?]
 • Wilma-viestit voisivat olla monisanaisempia. Perjantaisin ”viikkokatsaus” miten kouluviikko on koko luokalla sujunut.
 • Wilma viesteihin selkeät, lyhyet sisällöt ja ohjeet[Keskustelussa toivottiin yhteisiin asioihin selkeää viestiotsikointia: Tärkeän viestin löytää myöhemmin viestiketjusta hyvin ja nopeasti]
 • -mitä ja milloin tapahtuu?
 • Viestiä ”kiireellisissä” tilanteissa puhelimitse. [keskustelussa: Mobiili-Wilma toimii vähän ”eri tavoin”]
 • Reflektoivat viestit –Niitä kaivataan kotiin! Luokan tekemisestä esim. flunssapoissaoloja paljon, kiva viikko touhukas, viikko muistio luokasta
 •  
 • Mahdollisuus kasvotusten keskusteluun (tarvittaessa) opettajan kanssa, siis muussakin kuin ns. vanhempain vartin yhteydessä.
 • Open helppo tapaaminen
 • Wilmaan viesti, että ope tavattavissa xx, xx: klo xx-xx. Ne tulevat, jotka pääsevät
 • Viikkotiedote: - toiset opettajat käyttävät viikkotiedotetta -> aivan loistavaa
 •  
 • - lyhyesti kuulumiset
 • Vanhempien mielipiteiden kysyminen ja vaikutusmahdollisuudet asioihin
 • ”esim. iso luokkakoko (1-3lk), (miten voidaan huomioida yksilöllisesti isossa ryhmässä)
 • Vanhemmilta (yleiskysymyslomake) –palautetaan opelle:
 • tiivistetty kysely: hymynaama-neutraali naama-suru naama -> miten asia sujuu
 • oman oppilaan fiilis
 • asia, joka vaikuttaa esim. koko luokkaan -> helppo palautteenanto
 •  
 • Opelta palautetta myös muuhun kuin oppimiseen liittyvästä: ilmapiiri, kaverivalmiudet jne.
 • Opettajien tunteminen -> pienet ei tunne opettajia, eivätkä osaa hakea apua
 • Rehtorin aamukahvitus ryhmissä hieno juttu, iso +
 • Vanhempainiltoihin vastaavaa
 • Oman luokan vanhempien kokoontumiset? Useammin?
 • Vanhempien vartit useammin! 2x vuodessa
 • Miten vanhempainyhdistyksen tieto jaetaan kaikille?
 •  
 • Peda.netin hyödyntäminen
 • kuulumiset (luokan)
 • oppimislinkit esim. esim. enkkujen
 • metaoppimistaidot
 •  
 • Kaivataan koululta teemoittain päämääriä
 • luokkakohtaisesti (ei henkilökohtaisella tasolla)
 • esim. käytöstapa-teema. Voisimme kotonakin tukea tapoja. Koti voisi peukuttaa sujuuko kotonakin.
 • 1-2 lk:lle välituntien ohjaaminen
 •  
 • Koulumatkan turvaaminen Kerinkallio/Saksala (Anttilanmäen suunnalta lähikoulu 1-2lk) ->Yhteisiä julkilausumia mukaan[keskustelussa kuinka saataisiin tietoa turvattomuudesta yhdessä välitettyä?] :
 • koulu
 • vanhempainyhdistys
 • lähialueen asukasyhdistys
 •  
 • Tietojen siirtyminen esiopetuksesta koululle
 •  
 • Ei kynät toimi tähän ”paperiin” JLisäkommentti: Vanhempainyhdistykselle heitetty pohdittavaksi, voisiko VY järjestää jotenkin esim. kerran kuussa luokkatoimikunnille tai vanhemmille mahdollisuuden kokoustaa koulun tiloissa (tai järjestää luokalle muuta toimintaa?) siten, että he huolehtisivat ovien avaamisista tai sulkemisista ja olisivat vastuussa avaimista ja tilojen käytöstä? 

 

 • Ideoita kiusaamisen ennaltaehkäisyyn? (Keltaiset liinat) 
 • Projektit ja ryhmätyöt kiertävillä/vaihtuvilla kokoonpanolla
 • Ryhmäytymiset
 • Lasten tutustuminen toisiinsa (esim. istumajärjestys)
 • Kaikkia kannustettava ottamaan jokainen halukas mukaan leikkeihin ja porukoihin
 • Sosiaalisen piirin kasvattaminen -> toimintaa yli luokkarajojen ja ikäluokkien
 • Suvaitsevaisuutta ja kaikkien hyväksyminen sellaisena kuin on
 • Kummiluokkalaisten yhteiset puuhat
 • Maalauskerhon kautta lasten vuorovaikutusta ja suvaitsevaisuutta
 • Opettajilla pitää olla ammattitaitoa ja tahtoa ryhmäyttää -> koulutilanteiden kauko-ohjaaminen vaikeaa
 •  
 • Asioista puhuminen
 • Asioihin aikaisin puuttuminen
 • Vanhempien tulisi puhua lapsilleen positiivisesti toisista, riippumatta uskonnosta, ihonväristä, eettisistä taustoista, sukupuoli
 • Lasten tulisi välttää provosoitumasta pahoista puheista
 • Jokaisen vanhemman läsnäolo ja kiinnostuminen
 • Open pitää olla tiukka, mutta inhimillinen, esimerkkinä lapsille toisten kohtelussa, uskaltaa pysäyttää vaatia kannustaa.
 • Tutustua toisiin ihmisiin ja kulttuureihin
 •  
 • Säännöt
 • VERSO-järjestelmä on toimiva
 • Some-käytös jo aikaisessa vaiheessa -> etiketti
 • Pohjatyö kotona
 • Vanhempien välinen vuoropuhelu
 • Vanhempainillat
 • Koulun ja kodin välinen yhteistyö
 • Hyvää ja Paras koulun Lahdessa / Rami ja Faiza
 •  
 • Mietitäänkö, miksi kiusataan? Kiusaajalla on paha olla. Mitä sille voi tehdä? Hoidetaanko kiusaajan pahaa oloa, tasaako peruskoulu enää hyvinvointieroja perheissä?
 •  

Huoltajan suullinen kommentti:

Me aikuiset olemme tärkeä roolimalli, lapset oppivat meidän toiminnastamme ja puheistamme toimintamallin. On siis tärkeää, että olemme huolellisia sen suhteen, mitä asioita puhumme lasten kuullen! Jos meidän mielipiteissämme ja puheissamme kuuluu rasismia tai eriarvoistamista, lapset oppivat sen ajattelutavan.

 

 

 

 

 • Ohessa on Lahden kaupungin poissaoloihin puuttumisen malli (esite). Mitä ajatuksia tämä herättää? (Pinkit liinat)  
 • Miten rästitehtävät esim. sairauspoissaolojen ajalta tehdään?
 • oppilaan näkökulma
 • luokan yhtenäisyyden näkökulma
 •  
 • Toimiva, looginen
 • Hyvä ennaltaehkäisevä toimi
 • Vaikuttaa hyvältä
 •  
 • Vanhemmat tietoisia ongelmista heti
 •  
 • Poissaoloihin tulee ”Herätä” ajoissa
 • Pelkkä seuranta ei riitä, tulisi puuttua tarpeeksi varhain
 •  
 • Resursseja, tukea koulurytmiin palaavaa
 • Eri tahojen yhteistyö tärkeässä roolissa
 • Yhteistyö 
 •  
 • Ovatko selvittämättömät poissaolot selkeä ongelma jo alakoulussa? (ei ainakaan Lotilassa)
 • Ehdottomasti tärkeätä, olisi heti tietää ja puuttua, jos lapsi ei tule kouluun / häviää koulusta kesken päivän!
 • Toivotaan, että koulussa seurattaisiin, että luokassa ja tunneilla ovat oppilaat paikalla! Ja, jos eivät niin siitä tulisi heti tieto kotiin!!! [Keskustelussa tuotu esille/kuraattori: poissaoloihin puuttumisen mallin olevan Lahden kaupungin linjaus ja yksi toimenpide-kehittämiskohde alueella. Kysymyksen ja keskustelun tarkoitus oli antaa huoltajille tietoa mallin olemassa olosta. Lotilan koulussa poissaolot eivät ole olleet ongelma.] (Mallissa puhutaan selvitetyistä poissaoloista, eli myös luvallisten poissaolojen kohdalla puututaan, kun poissaoloja kertyy n. viikon oppituntien määrä)
 •  

 

REMONTTITIEDOTE

Lotilan koulussa jatketaan toiminnallisia muutoksia ja korjataan ruokasalia kesällä 2018

Lotilan koulun opetustiloja muutetaan vastaamaan nykyistä paremmin uuden opetussuunnitelman mukaista monikäyttöisyyttä. Kesällä 2018 tehtävät toiminnalliset muutokset kohdistuvat pääosin koulun luokkasiiven 1. ja 2. kerrokseen.

Muun muassa suljettuja luokkatiloja avataan käytävän suuntaan ja sisäpuolisten portaiden aukkoja kavennetaan, jotta saataisiin lisää hyödynnettävää opetustilaa. Käytävälle muodostetaan lisäksi ryhmätyötiloja, joita voidaan rajata erilaisilla muunneltavilla ovi- ja verhoratkaisuilla.

Viime kesänä 2017 toiminnallisten muutosten ensimmäisessä vaiheessa remontoitiin luokkasiiven pohjakerroksen opetustiloja toimivammiksi.

Koulun ruokasalissa lattiapinnoite vaihdetaan muovimatosta klinkkerilaattaan rakenteen kosteusteknisen toimivuuden varmistamiseksi. Samalla tehdään rakenteiden ja läpivientien tiivistyksiä ala- ja yläpohjiin sekä ikkunoihin ja oviin.

Ruokasalissa koettuun ääniongelmaan haetaan ratkaisua asentamalla tilaan ja sitä rajaaviin kulkureitteihin ääntä vaimentavia rakenteita ja materiaaleja. 

Ruokasalin korjaussuunnittelusta ja korjaustöiden valvonnasta vastaa Sitowise Oy:n Lahden yksikkö.

Toiminnallisten muutosten valmistelevat työt alkavat toukokuun viimeisellä viikolla, kun henkilökunta pakkaa irtaimiston.  Varsinaiset muutostyöt sekä ruokasalin korjaustyöt alkavat maanantaina 4.6.2018. Molemmat työt valmistuvat koulun syyslukukauden alkuun mennessä.

Kesän aikana hammashoitola ja oppilashuolto toimivat normaalista koulun luokkasiiven länsipäädyssä muuten paitsi hammashuollon loma-aika 2.7. – 5.8. ja oppilashuollon loma-aika 22.6. – 5.8. Lisäksi Loviisanpässin kerhossa olevat leiriläiset käyvät ruokailemassa koulun tiloissa.

Lisätiedot:
Toiminnalliset muutokset ja ruokasalin korjaustyöt
Lahden Tilakeskus

projektipäällikkö Simo Lahtela, puh. 044 416 3850

Koulun toiminta
Lahden kaupungin perusopetuspalvelut

rehtori Kati Pennanen, Lotilan peruskoulu, puh. 050 383 6510

Keittiön toiminta
Päijät- Hämeen Ateriapalvelut Oy
keittiöpäällikkö Jatta Laakso, puh. 050 398 5932

TERVETULOA VANHEMPIEN JA KOULUN YHTEISELLE SIVULLE!

Rehtorin aamukahveille 2.12. sovimme, että perustamme yhteisen, sähköisen paikan kodin ja koulun yhteistyön kehittämiseksi.
Ainakin näin aluksi, tämä sivu voi toimia sellaisena.
Tänne voidaan koota kyselyjä, linkkejä, keskustelua yms.
Katsotaan mihin tämä lähtee kehittymään!
Jatkamme pohdintaa vanhempainyhdistyksen puheenjohtajan, Laura Majavan kanssa!

KÄY MYÖS LUKEMASSA REHTORIN SIVUA. LÖYDÄT SEN VASEMMASTA REUNASTA! Sieltä löytyy artikkeleita ja vinkkejä.
KESKUSTELUPAIKKA LÖYTYY SIVUN OIKEASTA REUNASTA!

Terveisin Kati Pennanen

NÄIN OLET LÄSNÄ LAPSELLESI

NÄIN OLET LÄSNÄ LAPSELLESI

Yhdeksän vinkin avulla lapsesi kokee, että kuuntelet häntä.

1. Tarkkaile, koska lapsesi on yleensä innokkain kertomaan ajatuksistaan: ennen nukkumaanmenoa, illallisen jälkeen, autossa? Huolehdi, että sinulla on juuri silloin aikaa kuunnella häntä.
2. Näe vaivaa tutustuaksesi asioihin, joista lapsesi pitää: elokuviin, musiikkiin ja niin edelleen. Osoita olevasi kiinnostunut aidosti.
3. Aloita keskustelu mieluummin kertomalla, mitä olet itse ajatellut jostakin asiasta kuin lapselle osoitetulla suoralla kysymyksellä.
4. Anna lapsen huomata, että kuuntelet häntä: lopeta se, mitä olit parhaillaan tekemässä ja katso kohti.
5. Anna lapsen puhua loppuun ja kertoa oma näkemyksensä ennen kuin vastaat.
6. Keskity keskustelun aikana lapsen tunteisiin, älä omiisi.
7. Kysy lapselta suoraan, mitä hän kaipaa keskustelultanne: neuvoa, pelkkää kuuntelemista, apua tunteiden käsittelemiseen vai ratkaisua ongelmaan.
8. Muista, että lapsi oppii omista valinnoistaan. Anna hänen tehdä sellaisia, jos ne eivät ole vaaraksi lapselle.
9. Kun keskustelette, puhu lapselle. Älä opeta, kritisoi, kiellä tai komenna.

Lähde: Meidän Perhe -lehti / American Psychological Association