Aamu- ja iltapäivätoiminta

Toiminnan kuvaus

Lahden kaupunki järjestää perusopetuksen mukaista iltapäivätoimintaa 1. -2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille koulupäivän jälkeen kouluilla tai koulun välittömässä läheisyydessä.

Iltapäivätoiminta on lapselle mielekästä vapaa-ajantoimintaa, joka tukee kodin ja koulun kasvatustyötä. Lahden kaupungin iltapäivätoiminnan tärkeänä tavoitteena on lasten hyvinvoinnin lisääminen liikunnan keinoin. Toiminnassa on tärkeää ohjatun toiminnan lisäksi myös lasten omat leikit, liikunta, ulkoilu, rentoutuminen ja kavereiden tapaaminen. Toiminnan suunnittelu lähtee lasten toiveista ja tarpeista. Iltapäivän aikana toimitaan sekä sisällä että ulkona. Toiminta-aika on koulupäivinä (ei lauantaityöpäivinä) klo 12 - 16 ja toiminnassa tarjotaan välipala.

Lisätietoja Lahden kaupungin verkkosivuilta tämän linkin kautta:

https://www.lahti.fi/palvelut/perusopetus/aamu-ja-iltapaivatoiminta

Koulumme iltapäivätoiminnan palveluntuottaja Anttilanmäen toimipisteessä on seurakunta.Lisätietoja seurakunnan toiminnasta löydätte alla olevasta linkistä:

http://www.lahdenseurakunnat.fi/ryhmat/lapset-ja-lapsiperheet/kouluikaiset/koululaisten-iltapaivatoiminta

Lotilan koulussa toimii seurakunnan iltapäivätoiminta klo 12-16. Lähellä koulua toimii myös Loviisanpässin iltapäivätoiminta klo 12-16.