Lotila

LOTILAN PERUSKOULU

Lotilan koulu sijaitsee Lahden keskustan tuntumassa ja on toiminut jo vuodesta 1955 lähtien. Koulussamme annetaan yleisopetusta, musiikin painotettua opetusta ja luokkamuotoista erityisopetusta. Vuonna 1969 käyttöönotettu koulukiinteistö on peruskorjattu vuonna 2011.

Vuonna 2018 on koulussa tehty toiminnallinen muutosremontti, jossa mm. käytävätiloja on muokattu monikäyttöisemmiksi opiskelutiloiksi, ja viihtyisyyttä ja akustiikkaa on parannettu.

Lotilan koulu on perusopetusta antava alaluokkien peruskoulu, jossa toimivat vuosiluokat 1-6. Perusopetuksen lisäksi painopistealueina ovat
  • eheyttävä ja joustava alkuopetus
  • musiikkikasvatus
  • erityisopetus ja oppimistaito
  • A1 -ruotsin kielen opetus

Koulutoimintaa ohjaavat arvot:

Ihmisenä kasvaminen: vuorovaikutustaidot, yhteistyötaidot, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, vastuuntunto,
rehellisyys, sosiaaliset taidot, terve itseluottamus, oppimistaidot.

Kouluyhteisön jäsenyyteen kasvaminen: syrjäytymisen ehkäiseminen, tapakulttuurin välittäminen.


Lotilassa opiskelee tänä lukuvuonna yhteensä 440 oppilasta.

Lotilassa työskentelevät yleisopetuksen luokat 1-6, musiikin painotetun opetuksen luokat 3-6. sekä alueellisen erityisen tuen luokat 1.-2.lk,  3.-4.lk ja 5.-6.lk. A1-ruotsia on mahdollisuus opiskella yleisopetus- tai musiikkiluokalla 3. luokalta lähtien.
Kaikki ekaluokkalaiset lukevat A1-englantia.

Opetushenkilökuntaa koulussamme on 27 rehtori mukaan lukien.
Koulunkäyntiavustajia on 10
Koulusihteeri Mervi Juntunen
Kouluterveydenhoitaja ja kaupungin hammashoitola
Lahti Aterian ja Servion sekä RTK:n ja L& T:n henkilökuntaa.

Koulumme tiloissa toimii myös kaupungin yleinen kuntosali (Liikuntapalvelut) sekä seurakunnan järjestämänä IP-kerho.
Koulumme tiloissa ruokailee Tiirismaan koulun henkilökuntaa ja oppilaita väistötilojen vuoksi.