Launeen monitoimitalo

Launeen monitoimitalo

Keväällä 2016 on tehty päätös uuden monitoimitalon rakentamisesta Launeen koulun paikalle. Uudessa monitoimitalossa tuotetaan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, erityisopetuksen, nuorisopalveluiden sekä iltapäivätoiminnan palveluita. Valmistuttuaan uusi monitoimitalo korvaa nykyisen Launeen koulun, Salinkallion koulun, Mustikkamäen päiväkodin sekä Launeen nuorisotilan.

Uudisrakennus sijoitetaan nykyisen Launeen koulun paikalle niin, että siitä on sisäinen käyntiyhteys Laune-halliin. Rakennus on kaksikerroksinen, jotta se mahdollistaa tontille mahdollsimman laajat ja liikenteeltä turvalliset leikki- ja oleskelupihat.

Hankesuunnitelma on hyväksytty sivistyslautakunnassa 10.5.2016 ja konserni- ja tilajaostossa 31.5.2016. Varsinainen suunnittelu tapahtuu syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana. Urakat voidaan kilpailuttaa talven 2017/18 aikana ja rakentaminen tapahtuu ajanjaksolla kevät 2018-kevät/kesä 2020.