Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma

 
Lahden kaupungin koululautakunta on hyväksynyt kouluissa käytössä olevat kuntakohtaiset ja koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Ne perustuvat Opetushallituksen antamiin Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin.

Kuntakohtaisia suunnitelmia ovat esi- ja alkuopetuksen opetussuunnitelma sekä perusopetuksen opetussuunnitelma. Koulukohtainen opetussuunnitelma perustuu kuntakohtaiseen perusopetuksen opetussuunnitelmaan ja siihen on lisätty koulukohtaisia osioita.