Työmaa-info

8.8.2018 Liikenneviraston tiedote

Tiedote 8.8.2018  
Lahden Uudenmaankadun ja Launeen koulun tienoon jalankulun ja pyöräilyn yhteydet koulujen syyslukukauden käynnistyessä

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen työt ovat täydessä vauhdissa niin Uudenmaankadun parantamisen kuin kehätien rakentamisen suhteen. Työt aiheuttavat merkittäviä rakentamisen aikaisia liikennejärjestelyjä myös jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiin sekä saattoliikenteeseen Launeen koulun ympäristössä.

Koulun alkaessa alueella on käytössä neljä Uudenmaankadun puolelta toiselle johtavaa ali- ja ylikulkuyhteyttä, jotka varmistavat jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisen liikkumisen rakennustöiden aikana. Nämä ovat:

Varakadun alikulkukäytävä, Tasangonpolun alikulkukäytävä, Venetsianraitin ylikulkukäytävä sekä
kulkureitti Hankaankadun risteyssillan alitse.

Orimattilankadun ja Aukeankadun kohtien alikulkukäytävät on poistettu käytöstä. Alikulkujen tilalla on Uudenmaankadun ylittävät työnaikaiset suojatiet. Työnaikaisia suojateitä ei suositella lasten koulureitiksi, vaan heidät tulisi ohjata kulkemaan Uudenmaankadun puolelta toiselle edellä mainittuja ali- ja ylikulkuyhteyksiä pitkin.

Liikenne Ajokadulla on katkaistu kokonaan, ja jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käytössä ovat Sokeritopanpolun ja Apilakadun korvaavat yhteydet.

Koulun alkaessa käytössä olevat liikennejärjestelyt on merkitty alla oleviin karttoihin ja ne ovat myös nähtävissä maastossa olevissa opasteissa. Lisäksi hankkeen edustajat jalkautuvat koulureitin varteen Launeen koulun läheisyydessä opastamaan koululaisia turvallisille reiteille ensimmäisinä koulupäivinä.