Oppimisen tuki

Oppimisen tuki

Oppimisen tukimuodot ovat moninaiset ja yksilölliset oppilaan tarpeiden mukaan.

Koulussamme pyritään huomioimaan erilaiset oppijat monipuolisesti. Joustavat ryhmittelyt mm. oppimisvalmiuksien perusteella ovat mahdollisia opettajien, koulunkäyntiavustajien ja erityisopettajien yhteistyönä. Opetusjärjestelyissä eriyttämällä tuetaan oppijaa etenemään opinnoissaan omalla taitotasolla. Eriyttämistä toteutetaan mm. eritasoisilla teksteillä, E-kirjoilla, eritasoisilla läksyillä, tuki- ja lisämateriaaleilla sekä vaatimuksia sovittamalla.

Oppilailla on mahdollisuus suorittaa kokeet tarvittaessa suullisesti. Kokeita voidaan jakaa osiin ja oppilaille annetaan lisäaikaa kokeiden suorittamisessa. Jos tarve vaatii, oppilaalla on mahdollisuus tehdä koe koulunkäyntiavustajan tai erityisopettajan valvonnassa. Näin varmistetaan, että oppija keskittyy kokeen suorittamiseen ja tekee parhaansa, ja aikuisella on mahdollisuus varmistaa, että oppilas on ymmärtänyt koetehtävät.

Opetusjärjestelyissä huomioidaan myös oppilaan istumapaikka luokassa sekä oppilaan mahdollisesti tarvitsemat erilaiset apuvälineet.

Katso lisäksi kohdat koulunkäyntiavustajat, luokkamuotoinen ja osa-aikainen erityisopetus.