Oppilaskuntatoiminta

Oppilaskunnan hallitusten kokouspöytäkirjat 2018-19

Launeen peruskoulun oppilaskunta 2018-2019

Oppilaskunnan hallitus

Oppilaskunnan muodostavat koulun kaikki oppilaat. Launeen peruskoulun oppilaskunnan hallituksen muodostavat koulun 3. - 9. luokkien valitsemat edustajat. Oppilaskunnan hallitukset jakautuvat luokkien 3. - 6. eli alakoulun oppilaskunnan hallitukseen ja luokkien 7. - 9. eli yläkoulun oppilaskunnan hallitukseen.

Oppilaskunnan hallituksen tavoitteena on saada oppilaiden mielipide koulun arjessa kuuluviin ja kehittää koulua oppilaiden näkökulmasta. Tavoitteena on myös kehittää koulun yhtenäisyyttä ja lisätä kouluviihtyvyyttä. Oppilaskunnan hallitus tekee yhteistyötä eteläisen alueen muiden koulujen oppilaskuntien hallitusten kanssa. Tärkeä osa alueyhteistyötä ovat syyslukukaudella tapahtuvat oman alueen koulutukset, jotka alueen koulujen ohjaavat opettajat suunnittelevat ja toteuttavat yhteistyössä hallituksilleen.

Järjestäytymiskokouksissaan oppilaskunnan hallitukset valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Lisäksi hallitusten edustajat muodostavat erilaisia toimikuntia hoitamaan erikseen määrättyjä tehtäviä. Yläkoulun oppilaskunnan toimikunnat ovat lukuvuonna 2018-19: tapahtumatoimikunta, tiedotustoimikunta, kioskitoimikunta ja uuden monitoimitalon suunnitteluun perustettu toimikunta. Hallitukset kokoontuvat kerran kuussa ja eri toimikunnat kokoontuvat tarpeen mukaan.

Oppilaskunnan hallituksen ohjaavina opettajina lukuvuonna 2018-2019 toimivat Jenni Tynninen ja Matilda Halla (alakoulu) sekä Marianne Ripatti työparinaan koulunuorisotyöntekijä Toni Ovaskainen (yläkoulu).


Launeen peruskoulun oppilaskunnan hallituksen toimihenkilöt 2018-2019

Launeen peruskoulun oppilaskunnan hallitusten toimihenkilöt lukuvuonna 2018-19:

Alakoulu

Puheenjohtaja: Ida Mäkelä 6a
Varapuheenjohtaja: Sonja Aaltonen 5c
Sihteeri: Helmi Laukkanen 6c
Varasihteeri: Mirko Nevalainen 6f
Yläkoulu
Puheenjohtaja: Emmiina Saarinen 9h
Varapuheenjohtaja: Lassi Svärd 8c
Sihteeri: Sonja Ojanen 9h