Yhteisöllinen oppilashuolto

Yhteisöllinen oppilashuolto

Oppilashuolto on tärkeä osa perusopetuksen toimintakulttuuria.
Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia.
Lisäksi huolehditaan kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä.
Yhteisöllisten toimintatapojen kehittämisessä tehdään yhteistyötä oppilaiden, huoltajien sekä muiden lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa.

 

Toimintatavat Launeen koulussa

Yhteisöllisen oppilashuollon toimintatapoja

 • Kummioppilaat
 • Välkkärit
 • Tukioppilaat
 • Oppilaskunta
 • Ryhmäytymispäivät
 • Kerhot
 • Vanhempainillat
 • Vanhempainvartit ja arviointikeskustelut
 • Teemapäivät
 • Erilaiset kyselyt
 • Vanhempainyhdistys
 • Mitä kuuluu-kyselyt + luokkakäynnit