Terveydenhoito

Terveydenhoito

Oppilaiden terveydenhoidosta vastaavat terveydenhoitajat Laura Jokinen ja Terttu Leppänen (erityisen tuen ryhmät). Terveydenhoitajiin voi ottaa yhteyttä
  • puhelimitse: Laura p. 044 4162793 ja Terttu p. 044 4162792
  • sähköpostilla: laura.jokinen@phhyky.fi ja terttu.leppanen@phhyky.fi
  • WILMAN kautta
Laura terveydenhoitaja on pääsääntöisesti koululla arkipäivisin klo: 8-16 välillä ja Terttu on Launeen koululla keskiviikkona, torstaina ja perjantaina. Muina päivinä Terttu työskentelee Liipolan koululla. Koululääkäri on tavattavissa maanantaisin ja torstaisin klo.8:30-15 välillä. Ajanvaraus koululääkärille tapahtuu terveydenhoitajan kautta. Terveydenhuollon tilat sijaitsevat alaparakkikylässä, parakki D.

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on kouluyhteisön ja oppilaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. Toiminnan painopiste on ennalta ehkäisevässä työssä sekä varhaisessa puuttumisessa ja tukemisessa. Terveydentilan ja hyvinvoinnin seuranta tapahtuu ensisijaisesti terveystarkastusten avulla. Terveydenhoitaja tekee määräaikaiset terveystarkastukset 2., 3., 4., 6., 7 ja 9 luokilla. Laajat terveystarkastukset tehdään 1., 5., ja 8lk:lla. Laajoissa terveystarkastuksissa lapsi ja huoltaja tapaavat sekä terveydenhoitajan että koululääkärin. Vanhemmat ovat tervetulleita mukaan kaikkiin terveystarkastuksiin.Terveydenhoitajan toimenkuvaan kuuluu tärkeänä osana myös oppilashuoltotyö niin yksilöllisestä kuin yhteisöllisestäkin näkökulmasta.