Koulukuraattori

Koulukuraattori

Koulukuraattori tekee suunnitelmallista ja tavoitteellista sosiaalityötä kouluissa sekä koko kouluyhteisön että yksittäisten oppilaiden kanssa. Kuraattori antaa oppilaalle ja hänen lähiyhteisölleen tukea, ohjausta ja asiantuntija-apua, jolla pyritään ehkäisemään ja poistamaan oppilaan kehitykseen liittyviä sosiaalisia vaikeuksia sekä edistämään koulun ja kodin välistä yhteistyötä.

Koulukuraattorin työ sisältää mm. käyttäytymiseen, sosiaalisiin suhteisiin, perheeseen tai tunne-elämään liittyvien ongelmien selvittämistä ja tuen järjestämistä yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja koulun henkilöstön kanssa.

Koulukuraattoreina koulullamme toimivat Suvi Korppi ja Terhi Leinonen.

Suvi Korppi puh. 050 383 6516
Terhi Leinonen (erityisen tuen ryhmät) puh. 044 416 3724