Opetus

Opetus -koulusi- koulussa

Koulu on osa lapsen maailmaa ja elämää. Se on paikka, jossa lapsi kokee iloja ja suruja, pettymyksiä ja riemuja. Oppilaan tulee ymmärtää, että hän on osa kouluyhteisöä ja omalta osaltaan ja omien kykyjensä mukaan vastuullinen kouluyhteisön jäsen.

Koulu toteuttaa opetussuunnitelmaa käyttäen sellaisia opetusmenetelmiä, jotka tukevat lapsen kasvua ihmisenä itsenäiseksi, vastuuntuntoiseksi ja ongelmanratkaisukykyiseksi kansalaiseksi. Koulu tarjoaa samalla opettajalle keinon kasvaa kasvattajana, pedagogina ja ihmisenä.

Opetukseen liittyviin asioihin pääset tutustumaan vasemmalla olevan valikon kautta.

Opetus.jpg

Liitteet:

Opetus.jpg