Laune

Launeen koulu

Kansikuva.jpg
Tervetuloa tutustumaan eteläisessä Lahdessa sijaitsevaan yhtenäiseen peruskouluumme. Oppilaita koulumme 1. - 9. luokilla on yli 880, ja henkilökuntaankin kuuluu yli 70 aikuista. Lukuvuosi 2018 - 2019 jatkuu poikkeuksellisissa olosuhteissa, koska koko koulu toimii väliaikaistiloissa parakkikylässä. Parakkikylä on jaettu ala- ja yläkoululaisten alueisiin.

Syksyllä 2018 Salinkallion toimipisteen oppilaat ja opettajat siirtyvät Launeelle. Salinkalliolla käy vain muutama oppilasryhmä kotitaloustunneilla. 

Koulun ympäristössä on kaksi suurta työmaata. Eteläisen kehätien rakentamisen takia tiejärjestelyt muuttuvat kesän 2018 aikana. Koko lukuvuoden 2018-19 ajan tiejärjestelyt ovat poikkeukselliset erityisesti Ajokadun siltatyömaan takia. 

Uutta monitoimitaloa rakennetaan vanhan koulurakennuksen paikalle. Monitoimitalo valmistuu huhtikuussa 2020 ja koulun toiminta siirtyy sinne elokuussa 2020. 

Olosuhteista huolimatta koulun arki, oppitunnit ja koulutyö, rytmittävät launeelaisten elämää: keskitymme opiskeluun ja sen kehittämiseen. Katsomme kohti tulevaa je luomme tulevaisuuden tekijöitä. Koulumme arjessa "kekeily" näkyy vahvasti, ja pyrimme toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Myös teknologia on yhä enenevissä määrin läsnä päivittäisessä opetus- ja oppimistyössämme. Koulumme kotisivuilta löydät opettajien ja muun henkilökunnan yhteystietojen lisäksi:

  • tietoa koulun arjesta (mm. kouluruokailu, kerhotoiminta, oppilaskuntatoiminta)
  • luokkien ja opettajien omat luokka- ja ainekohtaiset sivut
  • voimassa olevat opetussuunnitelmat sekä oppilashuoltoon ja oppimisen tukeen liittyviä tietoja.

Liitteet:

Kansikuva.jpg