Navigation

Laune

Launeen koulu

Kansikuva.jpg
Tervetuloa tutustumaan eteläisessä Lahdessa sijaitsevaan yhtenäiseen peruskouluumme. Oppilaita koulumme 1. - 9. luokilla on yli 700 ja henkilökuntaankin kuuluu yli 60 aikuista.


Lukuvuosi 2015 - 2016 jatkuu poikkeuksellisissa olosuhteissa, kun suurin osa luokkatiloista on siirtynyt varsinaisen koulurakennuksen lähiympäristöön parakkitiloihin. Alakoulun oppilaat opiskelevat pääsääntöisesti koulun vanhalle urheilukentälle rakennetussa parakkikylässä ja yläkoulun oppilaat koulun pihoille rakennetuissa parakeissa. Olosuhteista huolimatta koulun arki, oppitunnit ja koulutyö, rytmittävät meidän launeelaisten elämää: keskitymme opiskeluun ja sen kehittämiseen. Katsomme kohti tulevaa je luomme tulevaisuuden tekijöitä. Koulumme arjessa "kekeily" näkyy vahvasti ja pyrimme toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Myös teknologia on yhä enenevissä määrin läsnä päivittäisessä opetus- ja oppimistyössämme.

Koulumme kotisivuilta löydät opettajien ja muun henkilökunnan yhteystietojen lisäksi:
  • tietoa koulun arjesta (mm. kouluruokailu, kerhotoiminta, oppilaskuntatoiminta)
  • luokkien ja opettajien omat luokka- ja ainekohtaiset sivut
  • voimassa olevat opetussuunnitelmat sekä oppilashuoltoon ja oppimisen tukeen liittyviä tietoja.

Attachments:

Kansikuva.jpg