Laune

Maksuton aamupala kaikille oppilaille torstaisin klo 7.45–10.00

Launeen koulu, Nuorisopalvelut ja Lahden Ateria kokeilevat tarjota torstaisin 12.4. alkaen kaikille koulun oppilaille aamupalatuokion. Tuokion ajatuksena on tarjota mukava kiireetön aamuhetki, jonka aikana voi aamupalan nauttimisen lisäksi esimerkiksi pelailla erilaisia pelejä, tehdä vaikkapa kouluhommia tai tavata aina paikalla olevia nuorisotyöntekijöitä. 

Aamupalatuokio järjestetään Launeen koulun ruokalassa torstaisin 12.4.–17.5. välisenä aikana. Aamupalakokeilu on kevään ajan maksuton eikä vaadi ennakkoilmoittautumista. Kevään kokemuksien ja palautteiden pohjalta päätetään aamupalatuokion mahdollisesta jatkamisesta syksyllä. 

Launeen koulu

Kansikuva.jpg
Tervetuloa tutustumaan eteläisessä Lahdessa sijaitsevaan yhtenäiseen peruskouluumme. Oppilaita koulumme 1. - 9. luokilla on yli 750, ja henkilökuntaankin kuuluu yli 60 aikuista. Lukuvuosi 2017 - 2018 jatkuu poikkeuksellisissa olosuhteissa, koska kaikki luokkatilat ovat siirtyneet varsinaisen koulurakennuksen lähiympäristöön parakkitiloihin. Parakkikylä on jaettu ala- ja yläkoululaisten alueisiin.

Elokuun alusta Launeen ja Salinkallion koulut yhdistyvät yhdeksi hallinolliseksi kokonaisuudeksi. Salinkalliolta tulee muutama uusi opettaja Launeelle ja muutama opettaja opettaa molemmissa yksiköissä. Salinkallion kouluun ei tule syksyllä enää 7-luokkalaisia, vaan kaikki yläkoulua aloittavat tulevat Launeen kouluun.

Koulun toiminta jatkuu näissä olosuhteissa vuoteen 2020 asti, jolloin uusi Launeen monitoimitalo valmistuu. Vanha Launeen koulu on purettu ja uuden monitoimitalon rakentaminen alkaa keväällä 2018.

Olosuhteista huolimatta koulun arki, oppitunnit ja koulutyö, rytmittävät launeelaisten elämää: keskitymme opiskeluun ja sen kehittämiseen. Katsomme kohti tulevaa je luomme tulevaisuuden tekijöitä. Koulumme arjessa "kekeily" näkyy vahvasti, ja pyrimme toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Myös teknologia on yhä enenevissä määrin läsnä päivittäisessä opetus- ja oppimistyössämme. Koulumme kotisivuilta löydät opettajien ja muun henkilökunnan yhteystietojen lisäksi:

  • tietoa koulun arjesta (mm. kouluruokailu, kerhotoiminta, oppilaskuntatoiminta)
  • luokkien ja opettajien omat luokka- ja ainekohtaiset sivut
  • voimassa olevat opetussuunnitelmat sekä oppilashuoltoon ja oppimisen tukeen liittyviä tietoja.

Liitteet:

Kansikuva.jpg