Laune

Launeen koulu

Kansikuva.jpg
Tervetuloa tutustumaan eteläisessä Lahdessa sijaitsevaan yhtenäiseen peruskouluumme. Oppilaita koulumme 1. - 9. luokilla on noin 880, ja henkilökuntaankin kuuluu yli 80 aikuista. Lukuvuosi 2019 - 2020 jatkuu poikkeuksellisissa olosuhteissa, koska koko koulu toimii väliaikaistiloissa parakkikylässä. Parakkikylä on jaettu ala- ja yläkoululaisten alueisiin.

Koulun ympäristössä on kaksi suurta työmaata. Eteläisen kehätien rakentaminen jatkuu. Uutta monitoimitaloa rakennetaan vanhan koulurakennuksen paikalle. Monitoimitalo valmistuu huhtikuussa 2020 ja koulun toiminta siirtyy sinne elokuussa 2020. 

Olosuhteista huolimatta koulun arki, oppitunnit ja koulutyö, rytmittävät launeelaisten elämää: keskitymme opiskeluun ja sen kehittämiseen. Katsomme kohti tulevaa je luomme tulevaisuuden tekijöitä. Koulumme arjessa "kekeily" näkyy vahvasti, ja pyrimme toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Myös teknologia on yhä enenevissä määrin läsnä päivittäisessä opetus- ja oppimistyössämme. Koulumme kotisivuilta löydät opettajien ja muun henkilökunnan yhteystietojen lisäksi:

  • tietoa koulun arjesta (mm. kouluruokailu, kerhotoiminta, oppilaskuntatoiminta)
  • luokkien ja opettajien omat luokka- ja ainekohtaiset sivut
  • voimassa olevat opetussuunnitelmat sekä oppilashuoltoon ja oppimisen tukeen liittyviä tietoja.

Liitteet:

Kansikuva.jpg