≡ Navigointi

Laune

Launeen koulu

Kansikuva.jpg
Tervetuloa tutustumaan eteläisessä Lahdessa sijaitsevaan yhtenäiseen peruskouluumme. Oppilaita koulumme 1. - 9. luokilla on yli 700, ja henkilökuntaankin kuuluu yli 60 aikuista. Lukuvuosi 2016 - 2017 jatkuu poikkeuksellisissa olosuhteissa, koska kaikki luokkatilat ovat siirtyneet varsinaisen koulurakennuksen lähiympäristöön parakkitiloihin. Parakkikylä on jaettu ala- ja yläkoululaisten alueisiin.

Koulun toiminta jatkuu näissä olosuhteissa vuoteen 2020 asti, jolloin uusi Launeen monitoimitalo valmistuu. Vanha Launeen koulu puretaan kuluvan lukuvuoden aikana.

Olosuhteista huolimatta koulun arki, oppitunnit ja koulutyö, rytmittävät launeelaisten elämää: keskitymme opiskeluun ja sen kehittämiseen. Katsomme kohti tulevaa je luomme tulevaisuuden tekijöitä. Koulumme arjessa "kekeily" näkyy vahvasti, ja pyrimme toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Myös teknologia on yhä enenevissä määrin läsnä päivittäisessä opetus- ja oppimistyössämme. Koulumme kotisivuilta löydät opettajien ja muun henkilökunnan yhteystietojen lisäksi:

  • tietoa koulun arjesta (mm. kouluruokailu, kerhotoiminta, oppilaskuntatoiminta)
  • luokkien ja opettajien omat luokka- ja ainekohtaiset sivut
  • voimassa olevat opetussuunnitelmat sekä oppilashuoltoon ja oppimisen tukeen liittyviä tietoja.

Liitteet:

Kansikuva.jpg