Painotettu opetus

Luonnontieteen ja matematiikan (LUMA) painotus

Ympäristö- ja luonnontiedon, fysiikan ja kemian opetuksella on Länsiharjussa pitkät perinteet. Koulun sijainti lähellä monipuolista luontoa sekä erillinen kasvituparakennus tiedeluokkineen ja kasvihuoneineen antaa loistavat mahdollisuudet luonnontiedon ja matematiikan opetuksen painotukselle.

Vuosittain valitaan soveltuvuuskokeen perusteella 2-luokkalaisista Länsiharjun kouluun yksi uusi, enintään 24 oppilaan ns. LUMA -luokka tai ryhmä. Kolmannelta luokalta alkava erityispainotus jatkuu ko. luokalla koko alakoulun ajan. Muissa Lahden alakouluissa ei LUMA-painotusta ole tarjolla.

Hakuaika ensi syksynä 2020 alkavaan painotettuun opetukseen on 10. - 20.1.2020 klo 15:een mennessä. Aineen aiemmilla arvosanoilla ei ole merkitystä haettaessa painotettuun opetukseen. Lisää informaatiota saa Länsiharjun koululla järjestettävässä tutustumisillassa to 10.1.2020 klo 18 luonnontiede ja matematiikka (luma), A1-ranskan info samassa yhteydessä.

Hakeminen painotettuihin ryhmiin tapahtuu tammikuussa 10.1. alkaen ensisijaisesti Wilmassa. Haun voi myös tehdä paperilomakkeella, mikä tulee samanaikaisesti näkyviin www.lahti.fi - sivujen lomakkeisiin.

”Meillä lumaluokalla tehdään juttuja yhdessä ja saadaan vielä parempi yhteishenki!”

* Monipuolista, toiminnallista luonnontieteiden ja matematiikan oppimista ja yhdessä kokemista.

* Lähellä monipuolista luontoa

* Koulussa on erillisessä rakennuksessa oma tiedeluokka, jonka yhteydessä on kasvihuone ja opetuspuutarha.

* Luonnontieteiden ja matematiikan opetus Luma-luokilla perustuu havainnointiin, tutkimiseen, ongelman ratkaisuun, itsenäiseen tiedonhankintaan ja saadun tiedon käsittelyyn itsenäisesti ja ryhmissä. Luma-luokalle otetaan enintään 24 oppilasta.

* Salpausselän peruskoulu ja Lahden yhteiskoulu ovat Luma-painoitteisia yläkouluja (7-9lk).

Luma15.JPG


Lisää painotetusta opetuksesta Lahdessa Lahden kaupungin verkkosivuilta
PAINOTETTU OPETUS