Kasakkamäki

Kasakkamäen koulu

Kasakkamäen koulu sijaitsee Salpausselän harjun katveessa. Sijainti tarjoaa hyvät mahdollisuudet liikuntaan ja luonnon tutkimiseen.

Kasiksessa toimii peruskoulun alakoulun luokat 1-6. Oppilaita koulussamme on tällä hetkellä n. 290. Opetustehtävissä koulussa työskentelee 13 luokanopettajaa, laaja-alainen erityisopettaja, kaksi koulunkäynninavustajaa ja osa-aikaisesti erityisluokanopettaja ja resurssiopettaja.

Koulullemme tärkeitä asioita ovat:
• vastuun ottaminen omasta oppimisesta, niin tiedon kuin taitojen opettelussa
• myönteinen elämänasenne ja halu kehittyä
• yhdessä tekeminen
• suvaitsevaisuus
• koulukiusaamisen ehkäiseminen

Taitopedagogiikka Kasakkamäen koulussa lukuvuonna 2020- 21

Lukuvuoden yhteiset (4) taitopedagogiikan painotukset.

1 .L3 ja L6 - Toimin ja Tarmon tärkeimmät (syksyllä)
- Sääntöjen noudattaminen
- Sinnikkyys
- Omista ja yhteisistä tavaroista huolehtiminen
- Ryhmätyöskentely ja kaveritaidot

2. L1 ja L5 Pilvi Palvelee Aatosta (joulun lähestyessä)
- Tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutumisen arvioiminen
- Digitaalisuus arvioinnin apuna

3. L4 ja L2 Taru Main matkaseurana (talvella)
- Monilukutaito – tekstit, kuvat, symbolit
- Tavat ja tottumukset eri kulttuureissa

4. L7 Kuutin kutsuhuuto (loppukevät)
- Ilmastonmuutos
- Lahti - ympäristöpääkaupunki

Yhteisopettajuus Kasakkamäessä

Yhteisopettajuudessa vähintään kaksi opettajaa suunnittelee, ohjaa ja arvioi yhdessä sopimansa kokonaisuuden. Yhteisopettajuutta voi toteuttaa saman aineen sisällä tai kokonaisuuksia voi suunnitella kahden tai useammankin aineen yhteistyönä, jolloin puhutaan ilmiöpohjaisesta oppimisesta. Yhteisopettajuus on yhteistyötä, vuorovaikutusta ja työarjen jakamista. Yhteisopettajuus mahdollistaa oppilaiden yksilöllisemmän opettamisen ja oppilaiden joustavan ryhmittelyn.

OPS 2016 :

”Henkilöstön tiivis yhteistyö edesauttaa koulun kasvatus- ja opetustavoitteiden toteuttamista. Koulutyö järjestetään tarkoituksenmukaisesti ja joustavasti yhdessä toimien ja työtä jakaen. Aikuisten yhteistyö, kuten samanaikaisopettajuus, mallintaa koulun toimintaa oppivana yhteisönä myös oppilaille. Yhteistyötä tarvitaan erityisesti monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa, oppimisen arvioinnissa ja tuessa sekä oppilashuollon toteuttamisessa. Lahdessa lukujärjestysten suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että rakenteet (lukujärjestykset, yhteisopettajuus, palkkitunnit, yhteissuunnitteluaika) tukevat em. tavoitteiden toteutumista. Opettajia kannustetaan samanaikaisopetukseen ja tiimiopettajuuteen. Oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa pyritään eri-ikäisten oppilaiden yhteistyöhön.”

 Yhteisopettajuuden etuja:

  • Uuden OPS:n henki – malli oppilaille yhdessä tekemisestä
  • Oppilaalle lisää tukea ja tuttuja aikuisia
  • Yksilöllisempää opetusta oppilaalle joustavin ryhmittelyin
  • Useampi aikuinen tulee tietoiseksi oppilaan yksilöllisistä tarpeista
  • Opettajat voivat jakaa työtehtäviä ja hyödyntää vahvuuksiaan
  • Tarjoaa tukea, ammatillista kehittymistä ja motivaatiota
  • Apua ja monipuolisuutta arviointiin

 

 

Taitopedagogiikan paja huoltajille 22.9.2018

Lauantaikoulupäivänä 22.9.2018 kokoontui kymmenkunta huoltajaa taitopedagogiikan pajaan. Rehtori kertoi taitopedagogiikan yhteydestä opetussuunitelmaan ja koulun visioon ja kehittämistyöhön. Huoltajat työstivät kahdessa ryhmässä taitoportaat vanhemman näkökulmasta ja arvioitavana taitona oli lapsen ohjaaminen vastuulliseksi digimaailman toimijaksi ja pelaajaksi. Paljon hyvää keskustelua, yhteistä huolta ja toiveita yhteisistä pelisäännöistä: kiitos kaikille osallistujille. Valmiit osallistujien tekemät taitotalot sovittiin julkaistavaksi täällä Pedanetissä.

Liitteet:

Vastuullisen pelaajan vanhemmille
Taito löytää yhteisymmärrys digimaailmassa

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä