Kasakkamäki

Kasakkamäen koulu

Kasakkamäen koulu sijaitsee kauniilla paikalla Salpausselän harjun katveessa. Sijainti tarjoaa loistavat mahdollisuudet ulkoiluun ja luonnon tutkimiseen.

Kasiksessa toimii peruskoulun alakoulun luokat 1-6. Oppilaita koulussamme on tällä hetkellä n. 290. Opetustehtävissä koulussa työskentelee 13 luokanopettajaa, laaja-alainen erityisopettaja ja kaksi koulunkäynninavustajaa.

Koulullemme tärkeitä asioita ovat:
• vastuun ottaminen omasta oppimisesta
• myönteinen elämänasenne
• itsenäiset työskentelytavat ja tiedonhankintaan oppiminen
• suvaitsevaisuus
• koulukiusaamisen ehkäiseminen

Taito 4/4: Käytän kaunista kieltä

Lapset opettelevat tietojen lisäksi monenlaisia laaja-alaisia taitoja, ns. tulevaisuustaitoja. Näitä ovat 1. ajattelu ja oppimaan oppiminen, 2. kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, 3. itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, 4. monilukutaito, 5. tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, 6. työelämätaidot ja yrittäjyys ja 7. osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen.

Aikuisten terveiset lapsille

Vanhempainiltaamme 28.3.17 osallistui yhteensä noin 100 huoltajaa, koulun henkilöstön jäsentä ja iltapäivätoiminnan ja seurakunnan työntekijää. Aiheena oli lasten kasvun tukeminen matkalla maailmalle. Puhuimme laajasti mm. vuorovaikutustaidoista ja hyvästä itsetunnosta sekä vastuun kantamisesta. Tärkeistä elämäntaidoista. Lämmin kiitos osallistujille. Kooste illasta jaetaan kaikkiin koteihin wilman kautta.