Kasakkamäki

Kasakkamäen koulu

Kasakkamäen koulu sijaitsee Salpausselän harjun katveessa. Sijainti tarjoaa hyvät mahdollisuudet liikuntaan ja luonnon tutkimiseen.

Kasiksessa toimii peruskoulun alakoulun luokat 1-6. Oppilaita koulussamme on tällä hetkellä n. 290. Opetustehtävissä koulussa työskentelee 13 luokanopettajaa, laaja-alainen erityisopettaja, kaksi koulunkäynninavustajaa ja osa-aikaisesti erityisluokanopettaja ja resurssiopettaja.

Koulullemme tärkeitä asioita ovat:
• vastuun ottaminen omasta oppimisesta, niin tiedon kuin taitojen opettelussa
• myönteinen elämänasenne ja halu kehittyä
• yhdessä tekeminen
• suvaitsevaisuus
• koulukiusaamisen ehkäiseminen

Aikuisten terveiset lapsille

Vanhempainiltaamme 28.3.17 osallistui yhteensä noin 100 huoltajaa, koulun henkilöstön jäsentä ja iltapäivätoiminnan ja seurakunnan työntekijää. Aiheena oli lasten kasvun tukeminen matkalla maailmalle. Puhuimme laajasti mm. vuorovaikutustaidoista ja hyvästä itsetunnosta sekä vastuun kantamisesta. Tärkeistä elämäntaidoista. Lämmin kiitos osallistujille. Kooste illasta jaetaan kaikkiin koteihin wilman kautta.