Kasakkamäki

Tervetuloa kouluun!

Lukuvuosi 2018- 19 alkaa maanantaina 13.8.2018 kello 9.00. Kiva nähdä sinua!

Kasakkamäen koulu

Kasakkamäen koulu sijaitsee kauniilla paikalla Salpausselän harjun katveessa. Sijainti tarjoaa loistavat mahdollisuudet ulkoiluun ja luonnon tutkimiseen.

Kasiksessa toimii peruskoulun alakoulun luokat 1-6. Oppilaita koulussamme on tällä hetkellä n. 290. Opetustehtävissä koulussa työskentelee 13 luokanopettajaa, laaja-alainen erityisopettaja, kaksi koulunkäynninavustajaa ja osa-aikaisesti erityisluokanopettaja ja resurssiopettaja.

Koulullemme tärkeitä asioita ovat:
• vastuun ottaminen omasta oppimisesta, niin tiedon kuin taitojen opettelussa
• myönteinen elämänasenne ja halu kehittyä
• yhdessä tekeminen
• suvaitsevaisuus
• koulukiusaamisen ehkäiseminen

Aikuisten terveiset lapsille

Vanhempainiltaamme 28.3.17 osallistui yhteensä noin 100 huoltajaa, koulun henkilöstön jäsentä ja iltapäivätoiminnan ja seurakunnan työntekijää. Aiheena oli lasten kasvun tukeminen matkalla maailmalle. Puhuimme laajasti mm. vuorovaikutustaidoista ja hyvästä itsetunnosta sekä vastuun kantamisesta. Tärkeistä elämäntaidoista. Lämmin kiitos osallistujille. Kooste illasta jaetaan kaikkiin koteihin wilman kautta.