Kasakkamäki

Kasakkamäen koulu

Kasakkamäen koulu sijaitsee Salpausselän harjun katveessa. Sijainti tarjoaa hyvät mahdollisuudet liikuntaan ja luonnon tutkimiseen.

Kasiksessa toimii peruskoulun alakoulun luokat 1-6. Oppilaita koulussamme on tällä hetkellä n. 290. Opetustehtävissä koulussa työskentelee 13 luokanopettajaa, laaja-alainen erityisopettaja, kaksi koulunkäynninavustajaa ja osa-aikaisesti erityisluokanopettaja ja resurssiopettaja.

Koulullemme tärkeitä asioita ovat:
• vastuun ottaminen omasta oppimisesta, niin tiedon kuin taitojen opettelussa
• myönteinen elämänasenne ja halu kehittyä
• yhdessä tekeminen
• suvaitsevaisuus
• koulukiusaamisen ehkäiseminen

Taitopedagogiikan paja huoltajille 22.9.2018

Lauantaikoulupäivänä 22.9.2018 kokoontui kymmenkunta huoltajaa taitopedagogiikan pajaan. Rehtori kertoi taitopedagogiikan yhteydestä opetussuunitelmaan ja koulun visioon ja kehittämistyöhön. Huoltajat työstivät kahdessa ryhmässä taitoportaat vanhemman näkökulmasta ja arvioitavana taitona oli lapsen ohjaaminen vastuulliseksi digimaailman toimijaksi ja pelaajaksi. Paljon hyvää keskustelua, yhteistä huolta ja toiveita yhteisistä pelisäännöistä: kiitos kaikille osallistujille. Valmiit osallistujien tekemät taitotalot sovittiin julkaistavaksi täällä Pedanetissä.

Liitteet:

Vastuullisen pelaajan vanhemmille
Taito löytää yhteisymmärrys digimaailmassa