Kärpänen

Kärpäsen koulu
Kärpäsen koulu sijaitsee Lahden lounaisosassa lähellä luontoa. Salpausselän harjumaisemat ja koulun lähimetsä tarjoavat erinomaiset puitteet liikunnalliseen ja virikkeelliseen oppimisympäristöön. Koulun laaja peruskorjaus valmistui vuonna 2014 ja vuonna 2020 on valmistunut uusi, upea lähiliikuntakenttä.Koulumme tarjoaa turvallisen ja modernin oppimisympäristön.

Koulumme on yksi Lahden monimuotoisimpia kouluja. Yleisopetuksen lisäksi meillä on alueellisia erityisen tuen pienryhmiä, kuvataiteen painotettua opetusta sekä maahanmuuttajien valmistavaa opetusta. Monimuotoinen oppimisympäristö tarjoaa mitä parhaimmat olosuhteet opiskella ja kasvaa yhteisössä, jossa totutaan erilaisuuteen ja opitaan ottamaan kehittyvä yhteiskunta ja muuttuva maailma huomioon. Koulumme on myöse-Twinning koulu. E-Twinning projektissa on mukana lukuisia kouluja ympäri maailmaa. Projektissa eri maiden opettajat ja oppilaat tekevät yhteistyötä jakamalla osaamistaan keskenään ja vierailemalla toistensa kouluissa. 

Kuvataidepainotteista opetusta Kärpäsen koulu tarjoaa 7.-9. luokkien oppilaille. Kuvataideluokalle voivat hakea kaikki oppiaineesta kiinnostuneet 6. luokan oppilaat aina kevätlukukauden alussa järjestettävän painotetun opetuksen yhteishaun kautta. Soveltuvuuskokeen perusteella luokalle valitaan enintään 24 oppilasta. Nämä oppilaat opiskelevat kuvataidetta kolme tuntia viikossa, mikä auttaa heitä omaksumaan monipuolisemmin ja syvällisemmin kuvataiteen erilaisia menetelmiä ja tekniikoita. 

Koulussa on aktiivista välituntitoimintaa. Alakoulun pitkille välitunneille on järjestetty muun muassa tanssi- ja temppuvälkkiä. Oppilaat järjestävät toisilleen pihapelejä ja muita toiminnallisia hetkiä. Yläluokkien puolella välkkätila on monille koulumme oppilaille tärkeä paikka, jossa voi viettää välituntia rupatellen, pelaten tai muuten vain oleskellen. Siellä voi tavata myös koulun oman nuorisotyöntekijän ja jutella hänen kanssaan mieltä askarruttavista asioista. Lisäksi yläluokkien liikuntasalissa on saanut pelata sählyä ja koripalloa. Vanhempaintoimikunnan oppilaskäyttöön hankitut liikuntavälineet ovat olleet ahkerassa käytössä 

Kärpäsen koulu kannustaa osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Koulumme kaikki oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan, jonka hallitukseen valitaan edustajat jokaiselta luokalta. He pääsevät kokouksissaan päättämään koulun yhteisistä asioista. Lisäksi koulumme 9. luokilta valitut tukioppilaat auttavat yläkouluun siirtyviä 7.-luokkalaisia tutustumaan toisiinsa ja sopeutumaan uuteen elämänvaiheeseensa. Tukioppilaat järjestävät myös erilaisia teemapäiviä ja -viikkoja kouluviihtyvyyden ja yhteisöllisyyden ylläpitämiseksi. Oppilaiden huoltajista koostuva vanhempainyhdistys järjestää lukuvuoden aikana yhteisiä tapahtumia ja tempauksia, joiden tuotto käytetään oppilaiden hyväksi. Koulumme on kunnostautunut myös oppilasurheilun saralla; koulujen välisissä urheilukilpailuissa on tullut vuosien varrella paljon menestystä, mikä myös nostattaa omalta osaltaan yhteishenkeä. Hyvä me!! 

 Hyvät tavat, toisen kunnioittaminen ja hyvä yhteishenki ovat meille tärkeitä arvoja, ja ne heijastuvatkin kaikessa koulumme toiminnassa. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä