Karisto

Monipuolisen oppimisympäristön ja luonnon äärellä

DSCN3560.JPG
Kariston koulu on 2010 valmistunut peruskoulu, jossa lukuvuonna 2017-2018 opiskelee 1-6 -luokkien oppilaat. Samassa rakennuksessa toimivat myös esikoulu ja päiväkoti.

Koulu sijaitsee luonnonkauniilla Kariston alueella Kymijärven tuntumassa. Opetuksessa painotetaan esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä, sanataidetta ja kestävää kehitystä.

Lukuvuonna 2017-2018 koulussa opiskelee n. 400 oppilasta. Koulussa työskentelee 17 luokanopettajaa 1 resurssiopettaja, 2 erityisopettajaa ja 4 koulunkäyntiavustajaa.

Karvi-kysely 6. luokan vanhemmille, vastaa 28.2 mennessä
Kysely - ja kirjelinkki


Hyvä huoltaja,
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa osana arviointitoimintaansa vuosina
2017–2018 arvioinnin perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppimisen ja osaamisen arvioinnista.
Keräämme oppimisen ja osaamisen arviointia koskevia kokemuksia ja mielipiteitä koulujen ja oppilaitosten rehtoreilta, opettajilta, oppilailta ja opiskelijoilta sekä huoltajilta. Vastaaminen tapahtuu täysin nimettömästi viestin lopussa olevan kyselylinkin kautta 28.2.2018 mennessä.

Jokainen vastaus on tärkeä kuvattaessa oppimisen ja osaamisen arvioinnin tilaa suomalaisessa perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa.
Arviointihankkeen tulokset julkaistaan vuoden 2018 lopussa. Aineistoa hyödynnetään jatkossa muiden Karvin arviointien yhteydessä sekä tutkimuskäytössä.
Kiitos vastaamisesta!

Suora linkki kyselyyn

bit.ly/KARVIhuoltaja
Bästa vårdnadshavare,
Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför inom ramen för sin
utvärderingsverksamhet 2017–2018 en utvärdering av bedömningen av lärande och kunnande i den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen.
Vi tar reda på vilka erfarenheter och åsikter skolornas och läroanstalternas rektorer, lärare, elever och studerande samt vårdnadshavare har om bedömningen av lärande och kunnande.
Enkäten besvaras helt anonymt via den
enkätlänk som finns i detta meddelande, senast 28.2.2018.
Varje svar är viktigt för vår beskrivning av
läget i fråga om bedömningen av lärande och kunnande i
den finländska grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen.
Utvärderingsprojektets resultat offentliggörs i slutet av 2018.
Materialet kommer också att användas i våra andra utvärderingar och i forskning.
Tack för dina svar!Tulevaisuuden koulu


Koulumme on mukana OPH:n Majakka-verkostossa, joka on jatkoa Tulevaisuuden koulu -hankkeelle. Mukana on peruskouluja eri puolilta Suomea. Koulut on valittu kuntien sivistystoimenjohtajien ilmoitusten kautta, joten kehittämistyöllä on opetustoimen johdon tuki. Verkostossa on tällä hetkellä 177 koulua 38 kunnasta.

Kehittämiskoulut muodostavat alueellisia verkostoja ja teemaverkostoja.

Kukin koulu on valinnut itselleen 1-3 ajankohtaista kehittämisteemaa. Meidän koulun teemat ovat oppilaiden oppimisen kehittäminen, henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä oppilaiden että henkilöstön hyvinvointi.

Tieto- ja viestintäteknologia

Koulussamme noudatettava opetussuunnitelma mahdollistaa tieto- ja viestintäteknologian tehokkaan ja turvallisen hyödyntämisen oppimisen välineenä ja kohteena. Oppilas käyttää oppitunneilla ensisijaisesti koulun tietoteknisiä laitteita. Oppimisessa voidaan käyttää myös oppilaiden omia laitteita. Koulu ei vastaa oppilaiden omien laitteiden käytöstä syntyviä kustannuksia, kuten puhelu-, verkkoyhteys- ja ohjelmistomaksuista. Koulu ei vastaa oppilaiden omista laitteista vahinkotapauksissa. Omien laitteiden tuomiseen kouluun täytyy olla huoltajan lupa Wilman kautta.

1. Laitteita käsitellään ja säilytetään huolellisesti.
2. Laitteita käytetään opettajan luvalla ja annettujen ohjeiden mukaisesti.
3. Toisen laitetta ja käyttäjätilejä ei saa käyttää tai ottaa haltuun.
4. Laitteilla ei saa valokuvata, videoida tai äänittää toista henkilöä ilman lupaa. Myös materiaalin jakaminen ja levittäminen ilman lupaa on kiellettyä.
5. Laitteita ja ohjelmistoa ei saa käyttää toisen vahingoittamiseen tai kiusaamiseen.
6. Oppilaan on poistettava sopimaton ja luvaton materiaali laitteesta välittömästi.
7. Koulun laitteiden päivittäminen, ylläpitäminen ja tietoturvasta huolehtiminen hoidetaan koulun toimesta. Omien laitteiden päivittäminen, ylläpitäminen ja tietoturvasta huolehtiminen on huoltajan vastuulla.
8. Opettajalla on oikeus ottaa väliaikaisesti haltuunsta laite, jolla oppilas häiritsee opetusta ja oppimista.