Karisto

Monipuolisen oppimisympäristön ja luonnon äärellä

DSCN3560.JPG
Kariston koulu on 2010 valmistunut peruskoulu, jossa lukuvuonna 2018-2019 opiskelee 1-6 -luokkien oppilaat. Samassa rakennuksessa toimivat myös esikoulu ja päiväkoti.

Koulu sijaitsee luonnonkauniilla Kariston alueella Kymijärven tuntumassa. Opetuksessa painotetaan esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä, sanataidetta ja kestävää kehitystä.

Lukuvuonna 2018-2019 koulussa opiskelee n. 400 oppilasta. Koulussa työskentelee 19 luokanopettaja, 2 resurssiopettajaa, 2 erityisopettajaa ja 3 koulunkäyntiavustajaa.

Tulevaisuuden koulu


Koulumme on mukana OPH:n Majakka-verkostossa, joka on jatkoa Tulevaisuuden koulu -hankkeelle. Mukana on peruskouluja eri puolilta Suomea. Koulut on valittu kuntien sivistystoimenjohtajien ilmoitusten kautta, joten kehittämistyöllä on opetustoimen johdon tuki. Verkostossa on tällä hetkellä 177 koulua 38 kunnasta.

Kehittämiskoulut muodostavat alueellisia verkostoja ja teemaverkostoja.

Kukin koulu on valinnut itselleen 1-3 ajankohtaista kehittämisteemaa. Meidän koulun teemat ovat oppilaiden oppimisen kehittäminen, henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä oppilaiden että henkilöstön hyvinvointi.

Tieto- ja viestintäteknologia

Koulussamme noudatettava opetussuunnitelma mahdollistaa tieto- ja viestintäteknologian tehokkaan ja turvallisen hyödyntämisen oppimisen välineenä ja kohteena. Oppilas käyttää oppitunneilla ensisijaisesti koulun tietoteknisiä laitteita. Oppimisessa voidaan käyttää myös oppilaiden omia laitteita. Koulu ei vastaa oppilaiden omien laitteiden käytöstä syntyviä kustannuksia, kuten puhelu-, verkkoyhteys- ja ohjelmistomaksuista. Koulu ei vastaa oppilaiden omista laitteista vahinkotapauksissa. Omien laitteiden tuomiseen kouluun täytyy olla huoltajan lupa Wilman kautta.

1. Laitteita käsitellään ja säilytetään huolellisesti.
2. Laitteita käytetään opettajan luvalla ja annettujen ohjeiden mukaisesti.
3. Toisen laitetta ja käyttäjätilejä ei saa käyttää tai ottaa haltuun.
4. Laitteilla ei saa valokuvata, videoida tai äänittää toista henkilöä ilman lupaa. Myös materiaalin jakaminen ja levittäminen ilman lupaa on kiellettyä.
5. Laitteita ja ohjelmistoa ei saa käyttää toisen vahingoittamiseen tai kiusaamiseen.
6. Oppilaan on poistettava sopimaton ja luvaton materiaali laitteesta välittömästi.
7. Koulun laitteiden päivittäminen, ylläpitäminen ja tietoturvasta huolehtiminen hoidetaan koulun toimesta. Omien laitteiden päivittäminen, ylläpitäminen ja tietoturvasta huolehtiminen on huoltajan vastuulla.
8. Opettajalla on oikeus ottaa väliaikaisesti haltuunsta laite, jolla oppilas häiritsee opetusta ja oppimista.