Kanervikko

Kanervikon koulu

Kanervikon koulu on Lahden kaupungin erityiskoulu, joka toimii Keskussairaalan lähistöllä uusissa tiloissa. Koulumme on tarkoitettu keskussairaalan lasten- ja nuorisopsykiatrian osastojen potilaille sekä muille pitkään hoidossa oleville lapsille ja nuorille. Koulumme oppilaat ovat Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kunnista.

Koulutyön lähtökohtia ovat:

1. sairaalakouluun tulevien lasten ja nuorten erityisluonne
2. lasten ja nuorten terveydentila
3. yleiset lasten ja nuorten sosioemotionaaliseen kehitykseen ja kasvuun liittyvät lainalaisuudet
4. oppimispsykologiset tekijät ja mahdollisimman laaja pedagoginen keinovalikoima