Oppimisen tuki

Oppimisen tuki

Laaja-alainen, osa-aikainen erityisopetus

Jos opetuksen eriyttäminen ja tukiopetus yleisopetuksessa eivät riitä, on oppilaan mahdollista saada osa-aikaista erityisopetusta. Osa-aikaisessa erityisopetuksessa tuetaan oppilaita, joilla on oppimisvaikeuksia tai jotka tarvitsevat tukea oppimisvalmiuksiensa parantamiseksi. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan yksilöllisesti, pienryhmässä tai samanaikaisopetuksena säännöllisesti viikoittain tai lyhyemmissä, tiiviimmissä jaksoissa.

Oppilaat ohjautuvat erityisopetukseen erilaisten seulontatestien (esim. luku- ja kirjoitusvaikeudet, matemaattiset vaikeudet), oppilaan, vanhempien, luokanopettajan tai oppilashuoltoryhmän aloitteiden pohjalta.

Avustajapalvelut

Harjun koulussa toimii lukuvuonna 2019-20 yhteensä viisi koulunkäyntiavustajaa. Heistä osa toimii kieliavustajina ja osa yleisopetuksen luokissa koulunkäyntiavustajina. Avustajien työn tarkoituksena on tukea eri-ikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten oppijoiden optimaalista toimintakykyä erilaisissa toimintaympäristöissä.