Oppilashuolto

Oppilashuolto

Oppilashuoltoryhmä
Koulullamme toimii oppilashuoltoryhmä, joka kokoontuu joka viikko. Jäseninä ovat rehtori, koulupsykologi, koulukuraattori, terveydenhoitaja, erityisopettaja ja tarvittaessa luokanopettaja. Ryhmän tarkoituksena on ehkäistä oppilaiden koulunkäyntiongelmia sekä kehittää kodin ja koulun yhteistyötä oppilaan tasapainoisen kehityksen tukemiseksi.
Oppilashuoltoryhmän jäsenten yhteystiedot löytyvät Yhteystiedot- kohdasta.

https://peda.net/lahti/oppilashuolto

Kouluterveydenhuolto

https://www.lahti.fi/palvelut/terveyspalvelut/kouluterveydenhuolto