Opetus

Opetus

Koulumme tehtävänä on elämässä tarvittavien taitojen ja tietojen harjoittaminen, oppilaan sosiaalisen kasvun edistäminen, omatoimisuuden tukeminen sekä positiivisen asenteen kehittäminen opiskeluun ja tiedonhankintaan.

Oppilas omaksuu tietoja ja taitoja eri sisältöalueista sivistyäkseen, saadakseen valmiuksia elämäänsä ja jatkuvaan oppimiseen. Oppilasta innostetaan oppimaan ja uskomaan omiin oppimiskykyihinsä. Hän pystyy työskentelemään eri työtavoilla, yksin ja ryhmässä. Hän kasvaa suvaitsevaiseksi ryhmän jäseneksi, joka ottaa toiset huomioon. Hän sisäistää hyvät tavat ja käyttäytyy niiden mukaan.

Oppilas tiedostaa vastuun luonnosta ja ympäristöstään. Hän opettelee kantamaan vastuuta omista ratkaisuistaan ja ymmärtää, miten terveyttä ja hyvinvointia pidetään yllä. Lisäksi oppilas tutustuu monipuolisesti erilaisiin taidemuotoihin sekä paikalliseen että kansalliseen kulttuuriin. Hän oppii ymmärtämään ja arvostamaan eri kulttuureja ja kieliä. Tämä on erityisen tärkeää koulussamme, jossa opiskelee ja työskentelee ihmisiä eri kulttuureista.