Kouluruokailu

Kouluruokailu


Lahden Ateria järjestää kouluruokailun kaikissa Lahden kouluissa. Lahden Ateria noudattaa ateriapalveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa voimassa olevia ravitsemussuosituksia ja ohjeita.

Kaikissa Lahden peruskouluissa noudatetaan Lahden Aterian tekemää ruokalistaa. Pääperiaattena ruokailussa on, että oppilas ottaa jokaista ruokalajia edes hiukan kuitenkaan oppilasta pakottamatta. Allergiasta tms. johtuvat ruokavaliot otetaan huomioon ruokailussa. Allergioista tulee ilmoittaa koulun terveydenhoitajalle, joka välittää tiedot koulun keittiöön.

Lahden Ateria tarjoaa erillisestä maksusta oppilaille välipalaa. Välipalan ostomahdollisuudesta päätetään erikseen kussakin koulussa. Harjun koulussa välipalaa on ruokalassa tarjolla klo 13.45.


Ruokalista

Välipalalippujen maksaminen