Iltapäiväkerho

Ip-kerho lv. 2017- 2018

Lahden kaupunki järjestää perusopetuksen mukaista iltapäivätoimintaa 1.-2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille koulupäivän jälkeen. Kouluilla tai koulun välittömässä läheisyydessä perusopetuksen ryhmämuotoista iltapäivätoimintaa totuttavat järjestöt, yhdistykset tai Lahden seurakuntayhtymä sekä Lahden kaupunki.

Iltapäivätoiminta on lapselle mielekästä vapaa-ajantoimintaa, joka tukee kodin ja koulun kasvatustyötä. Toiminnassa on tärkeää ohjatun toiminnan lisäksi myös lasten omat leikit, liikunta, ulkoilu, rentoutuminen ja kavereiden tapaaminen. Toiminnan suunnittelu lähtee lasten toiveista ja tarpeista. Iltapäivän aikana toimitaan sekä sisällä että ulkona. Toiminta-aika on koulupäivinä (ei lauantaityöpäivinä) klo 12 - 16 ja toiminnassa tarjotaan välipala.

Lisätietoja toiminnasta: Harjun koulun iltapäivätoiminta, puh. 044 505 7555, harju@lastenliitto.fi, www.lastenliitto.fi Laskutus-, toimintaanotto- ym. asiat: piirikoordinaattori Katariina Salo, puh. 045 348 2118, katariina.salo@lastenliitto.fi

Lisätietoa koululaisten iltapäivätoiminnasta: Iltapäivätoiminta