Harju

Kolmen kuukauden taito: Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Taitopedagogiikkaa joulu-, tammi- ja helmikuussa

Kolmen kuukauden taito koko koulun tasolla on "ajatteleminen ja oppimaan oppiminen", joka luo pohjaa osaamisen kehittymiselle ja siihen, miten oppilaat näkevät itsensä oppijoina. Tärkeää on tehdä havaintoja sekä hakea, arvioida, muokata, tuottaa ja jakaa tietoa sekä ideoita eri tavoin. Luokissa tutkitaan asioita, tehdään yhdessä, opetellaan keskittymään ja syventymään asioihin.
Oppilaat harjoittelevat rohkeaa, mutta toisia huomioivaa tapaa ilmaista itseään ja mielipiteitään. Ryhmissä pohditaan, kyseenalaistetaan ja haastetaan jo olemassa olevaa tietoa ja näkemyksiä. Leikit, pelillisyys, aktiivinen liikkuminen ja toiminnalliset työtavat sekä taiteen muodot edistävät oppimisen iloa ja vahvistavat edellytyksiä luovaan ajatteluun ja oivaltamiseen sekä tietenkin vahvistavat yhdessä toimimisen taitoa.
Oppilaat harjoittelevat erilaisia oppimisstrategioita ja opettelevat tunnistamaan itselle hyviä tapoja oppia uusia asioita. Oppimaan oppimisen taito karttuu, kun oppilaita ohjataan ikäkaudelle sopivalla tavalla asettamaan tavoitteita, suunnittelemaan työtään ja arvioimaan edistymistään.

Harjun oppilaille menestystä kuvataidekilpailussa

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS järjesti kilpailun.

I-II luokkien sarjassa 2. palkinto Rauha Kallio 2b
Rauhalla herkkä kuva, jossa tunnelatausta, pirteä värien käyttö, rohkeita värejä

I-II luokkien sarjassa kunniamaininta Mea Räsänen 2a
Mealla työssä upea värien käyttö, voimakas sadunomainen viivan käyttö, kaunis työ
Palkinnot jakoi säätiön edustajana Titta Kuisma.