Johdatus tilastotieteeseen

Kurssikuvaus

Kurssin ajankohta: Kurssi on suoritettavissa koko lukuvuoden

Kurssin koodi:
TILP100

Kurssin yhteysopettaja:
Harri Högmander

Kurssin laajuus:
2 op

Tavoitteet ja sisältö:
Kurssilla esitellään, mitä tilastotiede on ja missä sitä käytetään. Tilastotiedettä määritellään pääosin sen moninaisten tutkimuskysymysten kautta. Tämän lisäksi näytetään, miten valtava on sen sovellusten määrä. Kurssilla tehdään katsaus myös todennäköisyyslaskennan perusteisiin. Näiden ohella puhutaan muun muassa jakaumista ja kerrotaan, miksi normaalijakauma on erityinen ja samaan aikaan tavallinen. Kurssilla ei ole paljon laskutehtäviä.

Kurssin toteutus, tehtävät ja suoritustapa:
Verkkokurssi, suoritus verkossa

Oppimisympäristö:
Moodle

Oppimateriaali:
Verkkokurssin materiaali

Arviointi:
Arvosana 1-5

Lue lisää: https://www.jyu.fi/maths/opiskelu/ohjelma/nettiperuskurssit