Johdatus tilastotieteeseen

Kurssikuvaus

Tavoitteet ja sisältö: Kurssilla esitellään, mitä tilastotiede on ja missä sitä käytetään. Tilastotiedettä määritellään pääosin sen moninaisten tutkimuskysymysten kautta. Tämän lisäksi näytetään, miten valtava on sen sovellusten määrä. Kurssilla tehdään katsaus myös todennäköisyyslaskennan perusteisiin. Näiden ohella puhutaan muun muassa jakaumista ja kerrotaan, miksi normaalijakauma on erityinen ja samaan aikaan tavallinen. Kurssilla ei ole paljon laskutehtäviä.

Kurssin ajankohta:
Kurssi on suoritettavissa koko lukuvuoden

Kurssin koodi:
TILP100

Kurssin yhteysopettaja:
Harri Högmander (harri.hogmander@jyu.fi)

Kurssin laajuus:
2 opintopistettä. Kurssi vastaa laajuudeltaan yhtä lukion matematiikan kurssia

Kurssin toteutus, tehtävät ja suoritustapa:
Verkkokurssi, suoritus verkossa Moodle- oppimisympäristössä. Kurssi suoritetaan vastaamalla kurssin sivuilla oleviin monivalinta- ja laskutehtäviin ja saamalla niistä vähintään puolet oikein

Arviointi:
Arvosana 1-5

Lue lisää: https://www.jyu.fi/science/fi/maths/opiskelu/verkkokursseja/verkkokurssit_til