Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen

Kurssikuvaus

Kurssin ajankohta: Kurssi suoritettavissa koko lukuvuoden

Kurssin koodi: KLSP004

Kurssin yhteysopettaja: Jaana Toomar, jaana.toomar@jyu.fi

Kurssin laajuus:
1 lukiokurssi = Monikielinen minä -moduli + 4 valinnaista modulia (yht. 5)
2 lukiokurssia = Monikielinen minä -moduli + 7 valinnaista modulia (yht. 8)

Tavoitteet ja sisältö: Kieli on muutakin kuin sanastoa ja kielioppia. Se on monipuolinen tutkimuskohde, jonka piiriin mahtuu kaikki yksittäisten äänteiden ominaisuuksista aitouden rakentamiseen rap-lyriikassa. Kurssi antaa perustiedot kielitieteestä ja sen käsitteistä, sekä esittelee useita ilmiöitä, joihin kielten yliopisto-opinnoissa voi perehtyä tarkemmin. Kurssin tarjoama laaja käsitys kielestä on keskeinen lähtökohta valmistauduttaessa kielten valintakokeisiin ja opintoihin.

Kurssin toteutus, tehtävät ja suoritustapa: Verkossa opiskeltava kurssi, johon sisältyy mahdollisuus osallistua 1 - 2 -liveluennolle.

Oppimisympäristö: Optima

Oppimateriaali: Optima-opiskeluympäristössä olevat videot, oheismateriaalit ja niihin liittyvät oppimistehtävät

Arviointi: Lukiokurssi suoritettu (S) / hylätty (H)