Tietokone ja tietoverkot työvälineenä

Kurssikuvaus

Kurssin ajankohta: 6.9. - 3.12.2018

Luento ja vapaaehtoiset ohjaukset järjestetään syksyllä 1. periodissa ja keväällä 3. periodissa (ilmoittautuminen keväällä). Kurssin voi suorittaa myös itsenäisenä etäopiskeluna syys- ja kevätlukukaudella. Syksyn kurssin harjoitustehtävät on palautettava ma 3.12.2018 mennessä.

Kurssin koodi: ITKP101

Kurssin yhteysopettaja: Ville Heilala (ville.s.heilala@student.jyu.fi)

Kurssin laajuus: 2op. Kurssin laajuus vastaa keskimäärin noin 54 tunnin työmäärää.

Kurssin työmäärä jakautuu pääsääntöisesti seuraavasti:

  • luento 2h
  • itsenäinen opiskelu ja oppimateriaaliin perehtyminen 25h
  • pakollisten harjoitustehtävien tekeminen ja vapaaehtoinen osallistuminen ohjausryhmiin 25h
  • tehtävien palauttaminen, oman oppimisen reflektio ja palaute oppimateriaalista 2h

Kurssin ohjausryhmiin osallistuminen on vapaaehtoista.

Tavoitteet ja sisältö: Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset tiedolliset ja taidolliset perusvalmiudet, jotka mahdollistavat IT-tiedekunnan oppiaineiden opetuksen seuraamisen ja omien valmiuksien jatkuvan kehittämisen tulevaisuudessa. 

Sisältö: paikalliset tietojärjestelmät, käyttöjärjestelmät ja perusohjelmistot, virukset ja tietoturva, internet, sosiaalinen media, käyttäytymissäännöt verkossa, yksityisyys ja immateriaalioikeuksien alkeet, tekstinkäsittely, esitysgrafiikka, taulukkolaskenta, kuvankäsittely, tiedostojen jakaminen verkossa, blogit ja wikit

Osaamistavoiteet:
- Windows-käyttöjärjestelmän perustoimintojen hallinta
- Paikallisten tietojärjestelmien tuntemus ja hallinta
- Tekstinkäsittelyn hallinta tutkielmien kirjoittajan näkökulmasta
- Esitysgrafiikan hallinta tutkielmien kirjoittajan ja seminaariesiintyjän näkökulmasta
- Perustietojen hallinta Internet-palveluista, netiketistä ja tietoturvasta
- Kuvankäsittelyn perusteiden hallinta
- Taulukkolaskennan perusteiden hallinta
- Tiedostojen verkossa jakamisen hallinta
- Yksinkertaisen blogi- tai wiki-sivun julkaisemisen osaaminen

Kurssin toteutus, tehtävät ja suoritustapa: Luento, itsenäinen opiskelu oppimisympäristössä, vapaaehtoiset harjoitustehtävien ohjaukset ja pakolliset harjoitustehtävät. Kurssi suoritetaan palauttamalla pakolliset harjoitustehtävät. Kurssin voi suorittaa myös itsenäisenä etäopiskeluna.

Oppimisympäristö: Kurssin kotisivu

Oppimateriaali: Oppimateriaali löytyy kurssisivuilta

Arviointi: Arvosana 0-5/lukiokurssi suoritettu (S) / hylätty (H)