Tietoverkot

Kurssikuvaus

Kurssin ajankohta: Lukuvuonna 2017-18 kurssi on suoritettavissa itsenäisesti koko lukuvuoden. Kurssi luennoidaan maalis-toukokuussa. Lukuvuoden 2018-19 tiedot päivitetään elokuussa 2018.

Kurssin koodi: ITKP104

Kurssin yhteysopettaja: Ari Viinikainen, ari.viinikainen@jyu.fi

Kurssin laajuus: 1–5 op, yhden lukiokurssin suoritus 3 op teoriaosuus

Tavoitteet ja sisältö: Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle kokonaiskuva niistä teknologioista ja protokollista joihin Internetin toiminta perustuu. Soveltavissa osioissa Internetin protokollia käytetään sekä tutkitaan ja lopuksi toteutetaan yksinkertaisia protokollia itse ohjelmoimalla.

Kurssin toteutus, tehtävät ja suoritustapa: Kurssin teoria osuus (3op) on jaettu kolmeen 1op laajuiseen osioon, jotka luennoidaan ja taltioidaan. Osiot voi suorittaa tentillä yhden tai useamman osion kerrallaan.

Soveltavalla osuudella voi laajentaa kurssin 4 tai 5 op laajuiseksi. Suoritus harjoitustehtävillä, joihin järjestetään ohjauksia.

Oppimisympäristö: Kurssisivut

Oppimateriaali: Oppimateriaali löytyy kurssisivuilta

Arviointi: Arvosana 1-5/lukiokurssi suoritettu (S) / hylätty (H)