Intiaaniseikkailut Hominrinteessä

Intiaaniseikkailujen tavoite ja sisältö

Ugh! Terveuloa intiaaniseikkailujen pariin!

Intiaaniseikkailujen tavoitteena on luoda lapsille ja perheille kulttuurielämys tutustumalla intiaanien elämään. Leirillä yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen on tärkeää. Intiaanileirillä kannustamme eri-ikäisiä lapsia olemaan vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.

Seikkailut ja elämykset ovat keskeisessä osassa leiriä. Myös luonto, siellä liikkuminen ja siitä oppiminen ja sen kunnioittaminen ovat merkittävässä roolissa leirillä. Intiaanileirillä nivoutuvat eri taiteen lajit sulavaksi kokonaisuudeksi. Kehitämme lasten kädentaitoja erilaisin käsityömenetelmin puutöistä tekstiilitöihin , musiikillista ilmaisua laulamalla ja tutustumalla erilaisiin soittimiin ja rytmeihin. Sanallista ilmaisua kehitämme erilaisin leikein ja tehtävin.