Matkailuopaskoulutus

Opaskoulutuksen kirjallisuusluettelo

Tentittävä oheiskirjallisuus ja muu oheiskirjallisuus:

Suomi-tietous:

Edita Prima Oy. Kerro minulle Suomesta. Helsinki 2003. Julkaisija Suomen Opasliitto ry.
Edita Prima Oy. Suomineidon kaunis hymy. Helsinki 2006. Julkaisija Suomen Opasliitto ry.
Hemmi Jorma. Matkailu, ympäristö ja luonto. Osa II. Suomen luonto matkailun vetovoimatekijänä, sivut 11-154. Suomen pienkustantajat 2005.
Tonder Mika. Ideasta kaupalliseksi palveluksi: Matkailupalvelujen tuotteistaminen. Restamark oy 2013.
Verhelä Pauli. Matkailun perusteet. SH Traveledu 2014.
Vuoristo Kai-Veikko – Vesterinen Nina. Lumen ja suven maa. WSOY 2002. 

Paikallistietous:

Rinta-Tassi, O., esihistorian osan laat. Ville Luho & Tassi, O. R. 1980. Kurikan historia: I, Esihistoriasta Suomen sotaan. [Kurikka]: Kurikan kaupunki.
Rinta-Tassi, O. 2003. Kurikan historia: 2, Kappelista kauppalaksi vuodesta 1809 vuoteen 1965: osa 1: väestö, elinkeinot, hallinto. [Kurikka]: Kurikan kaupunki
Rinta-Tassi, O. 2004. Kurikan historia: 2, Kappelista kauppalaksi vuodesta 1809 vuoteen 1965: osa 2: yhdistystoiminta, sodat, poliittinen ilmasto. [Kurikka]: Kurikan kaupunki.
Paulaharju, S. 2001. Rintakyliä ja larwamaita: Kurikan wanhaa elämää. 4. p. Porvoo; Helsinki: WSOY.
Koskimies, Y. S. 1954. Jurvan seurakunnan historia. [Jurva]: Jurvan seurakunta.
Koskimies-Envall, M. 2002. Jurvan seurakunnan vaiheita: Jurvan kirkko 200 vuotta. [Jurva]: Jurvan seurakunta.
Puskala, E. 2000. Jurvan nikkariperinne: Huonekaluvalmistus 1800- ja 1900-luvulla Jurvassa. Jurva: Puskala.
Tikkala, T. 2005. Kauhan varresta: Koivuportaankylän kylähistoriaa. [Vaasa]: Tapani Tikkala
Nallinmaa-Luoto, T. & Jalasjärven seurakunta. 2000. Jalasjärven seurakunnan historia. [Jalasjärvi]: Jalasjärven seurakunta.
Mäntymäki, E. 2000. Opinnäytekirjoitelma Jalasjärven maataloushistoriasta. [Seinäjoki]: [Seinäjoen ammattikorkeakoulu].
Samppala, P. 2010. Jalasjärven kirjasto 150 vuotta: 1860-2010. Jalasjärvi: Jalasjärven kunta.
Rintala, T. 2013. Ei koulua vaan elämää varten: Jalasjärven lukio 1963-2013. [Jalasjärvi]: [Jalasjärven kunta].
Jurva: elettyä elämää. Kotiseutukirjat.
Paikallislehdet: JP Kunnallissanomat, Jurvan Sanomat, Kurikka-lehti
Joululehdet
Muu soveltuva materiaali 

Tentittävä kirjallisuus sovitaan koulutuksessa tarkemmin erikseen.