Varhaiskasvatus ja korona

Koronaohjeistusta

Lapset ja covid-19- koronavirus
THL:n päivitetyn 21.9.2021 ohjeen suositusten mukaisesti

Aikuisväestön rokotusten edettyä on lasten suhteellinen osuus koronatapauksista noussut. Lasten
koronailmaantuvuus on kuitenkin edelleen huomattavasti pienempi kuin rokottamattomien
aikuisten. Rokotuskattavuuden noustessa koronaviruksen kierto väestössä vähenee ja muut
hengitystievirukset yleistyvät jälleen, kun kontaktit lisääntyvät. Lasten oireilun syynä onkin nyt
todennäköisimmin joku muu virus kuin korona. Testaamista on siksi syytä kohdentaa niihin
tilanteisiin, joissa koronatartunnan mahdollisuus on suurentunut.
Koronavirustauti on lapsilla ja nuorilla yleensä lieväoireinen.
Myös terve nuori voi sairastua vakavasti tai saada jälkitaudin tai -seuraamuksen koronainfektiosta,
mutta se on harvinaista. Perussairaus ja/tai sen hoito voivat heikentää immuunipuolustusta ja sitä
kautta lisätä vakavan taudin riskiä. Myös itse perussairaus voi vaikeutua korkeakuumeisen
koronavirusinfektion aikana.
Koronavirusinfektioon voi liittyä erilaisia jälkitauteja tai -seurauksia.
Vaikea koronavirustauti on lapsilla erittäin harvinainen
Vaikean koronavirustaudin riski on matala niillä lapsilla ja nuorilla,
o jotka ovat terveitä
o joiden perussairaus, esimerkiksi astma tai sydänsairaus, on hoitotasapainossa
o jotka sairastavat diabetesta ilman merkittäviä lisäsairauksia
Sairastumisriski ei ole yleensä kohonnut myöskään lapsilla, jotka tarvitsevat puolustuskykyä
lamaavaa eli immunosuppressiivista lääkitystä. Sen sijaan lääkityksen lopettaminen voi olla
vaarallista. Jos tällaista lääkitystä tarvitseva lapsi tai nuori saa koronavirusinfektioon sopivia
oireita, huoltajan pitää ottaa herkästi yhteyttä siihen erikoissairaanhoidon yksikköön, jossa lapsi
tai nuori on perussairautensa vuoksi seurannassa.
Miten lasta voi suojata koronavirusinfektiolta?
Lasta voi suojata infektiolta samalla tavoin kuin aikuisiakin. Lapset saavat tartunnan useimmiten
lähipiirinsä aikuisilta, joten aikuisten rokotukset suojaavat myös lapsia. Kontaktia sairastuneisiin
kannattaa välttää. Hyvä käsihygienia ja yskimistekniikka.

22.9.2021 Alavus Tartuntatautihoitaja Piritta Pasto, hyväksynyt tartuntataudeista vastaava lääkäri, vs
johtava lääkäri Marjo Ala-Salmi, hallintoylilääkäri Ismo Anttila

Koronavirusrokote antaa suojaa SARS-CoV2-viruksen aiheuttamaa koronavirustautia vastaan.
Valtioneuvosto muutti koronarokotuksia koskevaa asetusta siten, että rokotuksen voivat saada
vastedes kaikki 12 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat. Lisää informaatiota koronarokotuksista
löytyy thl: sivulta.
Koronaviruksen oireet:
o kuume
o yskä
o kurkkukipu
o hengenahdistus
o lihaskivut
o väsymys
o nuha
o pahoinvointi
o ripuli
o maku- ja hajuaistin häiriöitä
Sairastunut lapsi käynyt testissä tai odottelee testiin menoa. Miten
oireettomien perheenjäsenten tulee toimia ennen testituloksen tuloa?
Jos muu perhe on oireeton, normaalia elämää saa jatkaa siihen asti, kunnes tulos tulee. Oireisten
tulee pysyä kotona, kunnes testitulos valmistuu.
Jos lapsen tulos on positiivinen, muu perhe joutuu viralliseen tartuntatautilain mukaiseen
karanteeniin, josta päättävät henkilön kotikunnan tartuntatautiviranomaiset.
Tarttuuko koronavirus pintojen välityksellä?
Kosketustartunnat pintojen välityksellä eivät ole keskeinen koronaviruksen tartuntareitti.
o Käsienpesusta huolehtiminen.
o Lisäksi oppilaita kannattaa ohjata välttämään turhaa oleskelua wc:ssä, ja pesemään kädet
hyvin wc-käyntien jälkeen.
o Yskimishygienia. Yski hihaan tai paperiin. Kädet tulee pestä tämän jälkeen.

22.9.2021 Alavus Tartuntatautihoitaja Piritta Pasto, hyväksynyt tartuntataudeista vastaava lääkäri, vs
johtava lääkäri Marjo Ala-Salmi, hallintoylilääkäri Ismo Anttila

Alle 12- vuotiaat lapset ja COVID-19-koronavirus
THL:n päivitetyn 21.9.2021 ohjeen suositusten mukaisesti
Tämä ohje koskee alle 12- vuotiaita lapsia
o Kun huoltaja toteaa, että lapsella on koronaan sopivia infektio-oireita, suosittelemme että
hän ei mene kouluun tai varhaiskasvatukseen.
o Lapsen ei kuitenkaan ole aina tarpeen käydä koronatestissä, kun hän sairastuu (kts. alta
kohdat milloin suositellaan koronatestiä). Jos oireilu on hyvin lievää, oireita voi seurata
kotona ilman testaamista. Lapsen oireet ovat lieviä, jos hän on virkeä ja jaksaa leikkiä,
vaikka hänellä olisikin nuhaa, yskää ja kuumetta. Perheen ulkopuolisia kontakteja tulisi
kuitenkin välttää, kunnes oireet ovat selvästi helpottaneet
THL:n suositusten mukaisesti, alle 12-vuotias viedään koronavirustestiin
seuraavissa tilanteissa:
o lapsella on oireita ja hänen tiedetään altistuneen laboratoriossa varmistetulle
koronatapaukselle edeltävän kahden viikon aikana.
o lapsella on oireita ja perheessä on rokottamattomia 16 vuotta täyttäneitä tai henkilöitä,
joiden immuunisuoja koronaa vastaan on puutteellinen
o lasta hoitava lääkäri arvioi testin tarpeelliseksi.
Vanhempi voi harkintansa mukaan viedä lapsen koronatestiin, kun epäilee
koronavirusinfektiota.
Yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi kaikilla henkilöillä, joilla on koronavirustautiin
sopivia oireita tai epäily koronatartunnasta tulee henkilön iästä riippumatta olla mahdollisuus
lääketieteellisin perustein päästä tarvittaviin diagnostisiin tutkimuksiin.
Milloin lapsi voi palata varhaiskasvatukseen tai kouluun?
o Lapsi voi palata varhaiskasvatukseen tai kouluun, kun hän on selvästi paranemassa ja oireet
vähenemässä. Kuten muissakin virusinfektioissa, myös koronassa tartuttavuus vähenee
nopeasti oireiden alkamisen jälkeen.
o Jälkinuha tai -yskä voi jatkua pitkäänkin tuoreen hengitystieinfektion jälkeen.
o Jos lapsella on allerginen nuha, yksittäisiä aivastuksia tai jos hänen nenänsä alkaa valua
ulos mennessä mutta oireilu loppuu sisätiloissa, lapsi voi mennä varhaiskasvatukseen,
kunhan hänen yleistilansa on muuten normaali eikä infektio-oireita ole.
Varhaiskasvatus ei saa vaatia todistusta negatiivisesta testistä

22.9.2021 Alavus Tartuntatautihoitaja Piritta Pasto, hyväksynyt tartuntataudeista vastaava lääkäri, vs
johtava lääkäri Marjo Ala-Salmi, hallintoylilääkäri Ismo Anttila

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä