Vuorohoidon perusteet

Kuortaneen kunnan vuoropäivähoidon perusteet (Kuortaneen sivla 4.6.2015 § 47)

Vuoropäivähoidolla tarkoitetaan ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa. Päivähoitolain (16.3.1973/239, §5) mukaan kunnan on järjestettävä päivähoitoa sinä kalenterivuoden ja vuorokauden ajankohtana, kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Vuoropäivähoitoon ei ole subjektiivista oikeutta. Kuortaneella vuorohoito on keskitetty pk Kuperkeikkaan Touhutöppösten osastolle.

Vuoropäivähoitoon on oikeus vain niillä lapsilla, joiden hoidon todellinen tarve perustuu molempien (tai ainoan) huoltajien vuorotyöhön tai opiskeluun liittyvään tarpeeseen. Lapsen hoitoaika on huoltajan työaika työmatka-aikoineen sekä yövuorojen jälkeinen nukkumispäivä klo:15.00 saakka. Vanhempien harrastustoiminta tms. vapaa-ajanvietto ei siten edellytä kunnallisen vuorohoidon järjestämistä.

Vanhempien vapaapäivät, lomapäivät ja sairauspäivät eivät oikeuta lapsen vuorohoitoon ja ne ovat lapsen edun mukaisesi myös lapsen vapaapäiviä hoidosta. Vuoropäivähoidossa olevalle lapselle tulee järjestää keskimäärin 8 vapaapäivää kuukaudessa. Perustellusta syystä ja päiväkodinjohtajan päätöksellä lapsi voi tulla kyseisinä päivinä hoitoon klo 8.-16.00 välisenä aikana.

Vuorohoitoa tarvitsevien perheiden on pyydettäessä toimitettava työnantajalta tai opiskelupaikasta kirjallinen todistus epäsäännöllisistä työ- ja opiskeluajoista. Kunnilla on oikeus tarkistaa tarvittaessa työvuorot suoraan työnantajalta.

Iltahoitoa on klo 18.-22.00 järjestetty päivähoito. Iltahoidossa oleva lapsi tulee pääsääntöisesti noutaa klo 22.00 mennessä hoidosta. Jos iltavuoro päättyy myöhemmin, lapsi jää hoitoon yöksi. Yöhoitoa tarvitsevat lapset tulevat päiväkotiin klo 21.00 mennessä. Mikäli hoito alkaa klo 21.00, huolehtivat huoltajat iltapesuista ja iltapalasta kotona. Yörauhaa pyritään noudattamaan klo 22.00-05.00 välisenä aikana, jolloin lapsia ei tuoda eikä haeta hoidosta ja lapsille taataan keskeytymätön ja rauhallinen yöuni.
Jos molemmat vanhemmat ovat yövuorossa, voi lapsi olla hoidossa seuraavana päivänä klo 15.00 saakka.

Hoitoajat tulee ilmoittaa seuraavan viikon osalta kuluvan viikon sunnuntaihin klo:23.59 mennessä. Lasten hoitoaikailmoitusten perusteella laaditaan vuoroyksikön työntekijöiden työvuorosuunnitelmat. Mikäli hoitoaikailmoitusta ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, lapselle ei varata vuorohoitoa. Edellä mainitun ajankohdan jälkeen tehdyt muutokset hoitoaikavarauksissa voidaan ottaa huomioon vain, jos ryhmässä on tilaa ja huomioiden päivähoitoasetuksen 6§ 1mom. mukainen lasten ja henkilöstön välinen suhdeluku.

Jos lapsi on poissa päivähoidosta sairastumisen tai muun syyn vuoksi tai hoitopäivä lyhenee huomattavasti, pyydetään huoltajaa ilmoittamaan siitä välittömästi hoitopaikkaan. Kuten muussakin päivähoidossa, lapsen hoitopäivän pituus voi olla korkeintaan 10 tuntia. Kahden vuorokauden ajalle ajoittuvasta hoidosta tulee aina vähintään kaksi hoitopäivää.

Jos työssä tai opiskelussa tapahtuvat muutokset johtavat vuoropäivähoidon tarpeen lakkaamiseen, lapsen hoitopaikka voidaan vaihtaa toiseen tarvetta vastaavaan hoitopaikkaan. Oikeus päivähoitopaikkaan päättyy lapsen siirtyessä perusopetukseen.

Vuoropäivähoitoa ei tarjota pääsääntöisesti joulunpyhinä 24.-26.12., uudenvuodenpäivänä, pääsiäisenä (pe-ma) eikä juhannusaattona, -päivänä, eikä juhannuksen jälkeisenä sunnuntaina. Suositeltavaa on, että lapsi saa viettää juhla-aikaa perhepiirissä.

Kyseisillä linjauksilla pyritään varmistamaan varhaiskasvatuslain mukainen henkilöstömäärä vuorohoitoyksiköissä ja huomioimaan KVTES:n määräykset henkilöstön työaikajärjestelyistä.Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä