Vertaisarviointi

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

Tällä lomakkeella oppilaat arvioivat pari-/ryhmätöiden jälkeen omaa ja toistensa työskentelyä. Kukin oppilas siis arvioi itsensä lisäksi ryhmänsä kaikki muut jäsenet.

Arviointi suoritetaan vastaamalla alla esitetyihin kysymyksiin.

1.RYHMÄN TYÖSKENTELYN ARVIOINTI

Miten arvioisit ryhmätyönne lopputulosta?
Mikä seuraavista kuvaa mielestäsi parhaiten ryhmänne työskentelyä:

Minkä numeron antaisit ryhmäsi työskentelylle (4-10):

2.OMAN TYÖSKENTELYN ARVIOINTI

Mikä seuraavista kuvaa mielestäsi parhaiten omaa työskentelyäsi:


Minkä numeron antaisit omalle työskentelyllesi (4-10):

3.MUIDEN RYHMÄN JÄSENTEN TYÖSKENTELYN ARVIOINTI

Täytä niin monta kohtaa, kuin ryhmässä oli jäseniä, jätä loput kohdista tyhjiksi.

Jäsen 1:
Arvioitava oppilas (kirjoita etu- ja sukunimi sekä luokka):Minkä numeron antaisit hänen työskentelylleen (4-10):

Jäsen 2:
Arvioitava oppilas (kirjoita etu- ja sukunimi sekä luokka):Minkä numeron antaisit hänen työskentelylleen (4-10):

Jäsen 3:
Arvioitava oppilas (kirjoita etu- ja sukunimi sekä luokka):Minkä numeron antaisit hänen työskentelylleen (4-10):

Jäsen 4:
Arvioitava oppilas (kirjoita etu- ja sukunimi sekä luokka):Minkä numeron antaisit hänen työskentelylleen (4-10):

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake